Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT ma obowiązek wysyłać pliki JPK_VAT, a przepisy prawa informują nas, jaka wystąpi kara, jeśli dany podmiot nie złoży JPK_VAT w terminie. Niezłożenie JPK lub też wysłanie raportu z błędem nałoży na przedsiębiorcę karę pieniężną. Celem tego artykułu jest dokładne zapoznanie przedsiębiorców z wysokościami kar, a także przyczynami ich nałożenia.

Kara za niewysłanie pliku JPK_VAT

Kto zobowiązany jest wysyłać raport JPK?
Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku informują, że zarówno na małych, jak i średnich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT nałożony został obowiązek wysyłania raportów, które nazwane zostały Jednolitymi Plikami Kontrolnymi, w skrócie JPK. Pliki te wysyłane są do Urzędu Skarbowego i dotyczą podatku VAT. Plik JPK_VAT powinien zostać utworzony we własnym zakresie przedsiębiorstwa, który jednakże nie może się różnić od wytycznych, określonych przez Ministra Finansów. Należy zapamiętać, że raport JKP_VAT musi zostać wysłany co miesiąc zarówno przez podatników, którzy wysyłają deklarację VAT co miesiąc, jak i tych, którzy robią to kwartalnie.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, która miała miejsce w styczniu 2018 roku, raporty JPK_VAT muszą składać zarówno mali, średni, jak i mikro oraz duzi czynni podatnicy VAT.

Do kiedy wysłać plik JPK_VAT?
Warto wiedzieć, że raporty JPK_VAT muszą zostać dostarczone do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 25. Dnia każdego miesiąca.

Jaka kara za niewysłanie pliku JPK?
W tym miejscu skupimy się na karze, która będzie miała miejsce, jeśli plik JPK_VAT nie zostanie dostarczony w odpowiednim terminie.
Brak terminowości, może zostać uznane przez Urząd Skarbowy jako naruszenie obowiązków podatkowych. Kara, która została przewidziana za niedostarczenie JPK_VAT, została zawarta w art. 80 par. 1 Kodeksu Karnego Skarbowego. Artykuł ten informuje, że niedotrzymanie terminu grozi karze grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych. Należy mieć na uwadze, że zarówno niezłożenie w terminie, bądź formie lub zawarcie w nim informacji niezgodnych z prawdą jest uznawane za wykroczenia, a nawet przestępstwo skarbowe.

Grzywny za niezłożenie w terminie informacji podatkowej dzielą się na dwie kategorie, a mianowicie przestępstwa skarbowe, albo wykroczenie skarbowe.
W przestępstwie skarbowym wysokość kary waha się między 700 zł a 20 160 000 zł*
Z kolei w wykroczeniu skarbowym rozróżniamy grzywnę orzekaną przez sąd, która waha się miedzy 210 zł a 42 000 zł*, jak również grzywnę nakładaną mandatem karnym i wynosi ona do 4200 zł*

*Według minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 roku (2100 zł brutto).

Warto również wiedzieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeśli raport JPK_VAT nie zostanie dostarczony do Urzędu Skarbowego w terminie. A mianowicie jest to osoba, która odpowiada w danym przedsiębiorstwie za sprawy finansowe oraz sprawozdawcze. Z przepisu tego wynika, iż karę mogą ponieść właściciele jednoosobowych przedsiębiorstw, bądź członków zarządu, a także wspólników spółek osobowych, kierowników lub wszystkich osób, które zobowiązane były dostarczyć JPK_VAT w oparciu o umowę, która została zawarta między stronami.

Odroczenie terminu dostarczenia raportu JPK
Wysyłając raport JPK_VAT można również natrafić na problemy, które z reguły należą do problemów natury technicznej, a dokładniej, związanych z używaniem nieprzystosowanego do tego zadania oprogramowania. Przedsiębiorcy, u których wystąpił ten problem mogą odwołać się do art. 48 Ordynacji Podatkowej. Z racji tego można wystąpić do urzędu o odroczenie terminu dostarczenia raportu JPK_VAT. Jeśli podatnik stara się o odroczenie terminu, musi złożyć wniosek, koniecznie przed upływem terminu dostarczenia pliku, gdyż decyzja ta musi zostać rozpatrzona przez US.

Jak ominąć karę grzywny?
Przedsiębiorcy, którzy pragną ominąć karę grzywny, wysyłają tak zwane pliki „zerowe” JPK_VAT. Nie warto jednak próbować oszukiwać urzędu, gdyż Kodeks karny skarbowy przewiduje wyższą karę w przypadku składania informacji niezgodnych z prawdą. Dostarczenie do US deklaracji VAT, urząd ten ma w swoim zanadrzu informacje, które odnoszą się do transakcji, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Kwoty, które będą widniały w zerowym JPK_VAT będą się różnić od kwot wskazanych w deklaracji VAT.

Czynny żal a JPK
Podatnik może zostać obciążony karą grzywny za niezłożenie raportu JPK_VAT w sytuacji, gdy wyśle on tak zwany czynny żal. Sytuacja ta ma miejsce, gdy Urząd Skarbowy nie zdaje sobie sprawy, że przedsiębiorca nie wykonał obowiązków podatkowych, które zostały na niego nałożone. Instytucja czynnego żalu nie sprawdzi się u tych podatników, którzy nie złożyli pliku JPK_VAT na czas, bądź zawarli w nim nieprawdziwe kwoty, które różnią się od deklaracji VAT.

W kilku słowach można podsumować, że każdy podatnik, który spotka się z problemami w dostarczeniu bądź wykonaniu raportu JPK_VAT może wnieść do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu. Decyzja urzędu jest kwestią umowną, nie należy więc zakładać, że będzie ona pozytywna. Jeśli podatnik nie złoży raportu na czas, bądź nie wypełni go skrupulatnie może to wiązać się dla niego z karą grzywny.


Data publikacji: 2018-06-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU