Coraz więcej konsumentów całkowicie rezygnuje z płatności gotówkowych na rzecz bezgotówkowych. Wiąże się to z bezustannym obniżaniem limitów płatności gotówkowych, jakie mogą odbywać się między przedsiębiorcami i oczywiście wygodą. Ustawodawca planuje również wprowadzić limity gotówkowe przy płatnościach realizowanych przed konsumentów. W 2023 roku część przedsiębiorców razem z kasą fiskalną muszą mieć w swoim zakładzie terminal płatniczy, a w następnych latach te zasady zostaną jeszcze bardziej zmodyfikowane. kiedy terminal platniczy jest obowiazkowy

 Płatność bezgotówkowa – co to jest?

Przez określenie płatność bezgotówkowa rozumie się elektroniczny transfer środków pieniężnych odbywający się pomiędzy rachunkami bankowymi.

Do płatności bezgotówkowej zaliczamy:
  • przelew na rachunek bankowy,
  • płatność online z użyciem karty płatniczej,
  • płatność plastikową kartą płatniczą,
  • płatność BLIK – służy do tego aplikacja mobilna zainstalowana na telefonie.

Płacić bez papierowych banknotów można na różne sposoby.

Jeżeli przedsiębiorca płaci za transakcję więcej niż 15 000 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek wykonać płatność z pomocą rachunku płatniczego, czyli:
  • rachunku bankowego,
  • rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK).

Ta zasada obowiązuje pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Do płatności bezgotówkowych można zaliczyć także płatności wykonane przy pomocy tzw. mechanizmów pośrednich: czyli płatność kartą czy przez platformy internetowe z wykorzystaniem m.in. PayU, Paypal, Przelewy24 albo przez inny system e-płatności.

Płatności wykonywane przez konsumenta – jak wygląda kwestia płatności bezgotówkowych?

Jeżeli osoba fizyczna nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, znana jest jako konsument. Kiedy transakcje przedsiębiorcy odbywają się pomiędzy nim a konsumentami, zabrania mu się narzucania sposobu zapłaty. Musi mieć zapewniony wybór – gotówka albo płatność bezgotówkowa.

Jeżeli przedsiębiorcy używają do ewidencjonowania sprzedaży fiskalnej, mają obowiązek posiadania instrumentu płatniczego w celu uregulowania płatności metodą bezgotówkową (zmiany wprowadzono 1 stycznia 2022 roku).

Szczegółowe informacje o „instrumencie płatniczym” można uzyskać w ustawie o usługach płatniczych. Mowa o zindywidualizowanym urządzeniu albo wyznaczonym przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur używanych do uregulowania zlecenia płatniczego.

Instrument płatniczy to nie tylko terminal płatniczy, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami nie każdy przedsiębiorca mający kasę fiskalną musi mieć także terminal płatniczy.

Kto ma obowiązek posiadania terminalu płatniczego?

W dniu 1 stycznia 2022 roku wprowadzono przepis, zgodnie z którym każdy przedsiębiorca używający do ewidencji sprzedaży kasę fiskalną musi zapewnić konsumentowi możliwość uregulowania płatności gotówką oraz w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem instrumentu płatniczego. Wiemy już, że nie musi to być terminal płatniczy, zamiast tego można zastosować inne metody płatności bezgotówkowych, a wśród nich:
  • przelew na firmowy rachunek bankowy,
  • płatność BLIK
  • przelew na telefon
Jeżeli przedsiębiorca zaoferuje jedno z podanych rozwiązań, nie musi mieć terminala płatniczego.

Kilka słów podsumowania

Aby dobrze zrozumieć przepisy wraz z ich prawdziwym znaczeniem, trzeba się wgłębić. Co ciekawe, ustawodawca nie zawsze wprowadza proste i zrozumiałe zapisy, co przekłada się na dodatkowe problemy. Na szczęście w kwestii terminali płatniczych analiza była możliwa, a zasady postępowania jasne. Nie każdy przedsiębiorca musi mieć terminal płatniczy, nawet jeśli w jego firmie znajduje się kasa fiskalna. Kluczowe jest zaoferowanie konsumentom alternatywnych rozwiązań przy płatnościach w formie przelewu bankowego albo BLIK. Wtedy nie ma obowiązku nabycia terminala płatniczego.


Data publikacji: 2023-02-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Alllll
19 Wrzesień 2023

Co w przypadku działalności nierejestrowanej i płatności bezgotówkowych. Nie ma firmowego konta, a jedynie prywatne. Jak umożliwić płatności bezgotówkowa?