Od 1 stycznia 2023 roku zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus. Została stworzona w ceku ochrony klientów przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców, którzy zawyżali ceny produktów w trakcie promocji. Decyzję o uchwaleniu dyrektywy Omnibus podjęła Komisja Europejska. Jakie są jej podstawowe założenia? obowiazek informowania o najnizszej cenie 30 dni

Czym jest dyrektywa Omnibus?

W Polsce dyrektywa Omnibus zaczęła obowiązywać od stycznia 2023 roku. Wprowadziła ona szereg ważnych zmian w przepisach konsumenckich. Polska podobnie jak i inne kraje członkowskie została zobowiązana do dostosowania krajowych uregulowań prawnych do wymogów unijnych dyrektyw: Omnibusa, dyrektywy cyfrowej i towarowej. Zgodnie z nowymi przepisami na przedsiębiorców oferujących usługi i towary konsumenckie zostały nałożone nowe obowiązki. Zmianami zostały objęte e-sklepy, platformy marketplace oraz tradycyjni sprzedawcy detaliczni między innymi w zakresie informowania o obniżkach cen lub rękojmi za sprzedawane towary. Dyrektywa Omnibus nie obowiązuje w sytuacji, kiedy sprzedawca dokonuje obniżki ceny regularnej, czyli nie organizuje promocji ani wyprzedaży lub wprowadza promocję warunkowo. 

Dyrektywa Omnibus – czego dokładnie dotyczy?

Zgodnie z założeniami dyrektywy przedsiębiorca ma obowiązek wskazywania wcześniejszej ceny towaru stosowanej przez określony czas w każdym ogłoszeniu o obniżce wprowadzonej w ramach promocji. Pojęcie wcześniejsza cena towaru oznacza cenę stosowaną przez okres nie krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki. Obowiązek informowania o najniższej cenie przed wdrożeniem promocji odnosi się jedynie do towarów handlowych. 
Dyrektywa chroni konsumentów i umożliwia im transparentność cen, a jednocześnie narzuca przedsiębiorcom nowe obowiązki. 

O co chodzi z zasadą domniemanej nieuczciwości?

Nie zawsze sprzedawcy spełniają wymagania związane z informowaniem o cenie obowiązującej przed promocją i nie zawsze chodzi o to, że działają poza przepisami, ale o to, że zobowiązani są do podawania informacji dokładnie o takiej treści jaka została wskazana w przepisach. Oznacza to, że sprzedawca musi udzielić informacji o cenie dokładnie o treści takiej jaka została zapisana w ustawie. Nie ma tu miejsca na stosowanie skrótów ani prezentacji w sposób podania większej ilości informacji o cenach, ponieważ takie działanie może zostać uznane za chęć ukrywania informacji.

Informowanie o najniższej cenie w ramach świadczonej usługi

Przepisy unijne nie wprowadzają obowiązku informowania o najniższej cenie w przypadku świadczenia usług. Natomiast polskie przepisy wykonawcze do dyrektywy nakładają na przedsiębiorców taki obowiązek. Bez znaczenia jest miejsce świadczenia usług (elektronicznie, czy stacjonarnie). W każdym miejscu i przy każdej promocji danej usługi przedsiębiorcy muszą informować o cenach. W informacjach musi znaleźć się najniższa cena stosowana w ciągu 30 dni przed początkiem obniżki. Przykładowo, jeżeli pierwszym dniem promocji jest dzień 1 kwietnia, to należy wskazać najniższą cenę jaka obowiązywała w okresie od 1 marca do 31 marca. 

Informacja o najniższej cenie – oferta dla przedsiębiorców

Obowiązek podawania najniższej ceny dotyczy jedynie ofert i transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Promocje skierowane w stronę przedsiębiorców nie wymagają wskazywania najniższej ceny. 

Informacja o cenie – świadczenie usług bez promocji

Obowiązek informowania o cenie dotyczy jedynie cen promocyjnych. Jeżeli usługa nie jest świadczona w ramach oferty promocyjnej, a obniżka ceny jest stała, to nie trzeba podawać tej najniższej kwoty jaka obowiązywała w danym okresie. Przedsiębiorca ma prawo obniżać i podwyższać ceny i nie musi zamieszczać żadnych dodatkowych informacji w tym temacie pod warunkiem, że nie przekaże informacji o treści, że niższa cena jest okazyjna lub promocyjna. 

Informacja o cenie, a reklamy

Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania najniższej ceny również w sytuacji, kiedy ogłasza promocję w reklamie. Reklama może być dowolna, np. w telewizji, w prasie, w Internecie czy w radiu. 

Konsekwencje za naruszenie przepisu w zakresie informacji o najniższej cenie

Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał przepisu z zakresu informowania o najniższej cenie naraża się na karę finansową maksymalnie do wysokości 20 000 zł. Wysokość kary ustalana jest w oparciu między innymi o skalę działalności firmy. Można więc sądzić, że najniższymi karami zostaną objęte małe firmy. Natomiast większe, jak sieci handlowe lub platformy e-commerce mogą spodziewać się wyższych kwot. Istotne jest to, że na przedsiębiorców, którzy naruszą przepisy co najmniej 3 razy w okresie 1 roku może zostać nałożona bardziej surowsza kara finansowa, bo nawet w wysokości do 40 000 zł.


Data publikacji: 2023-05-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU