Na kasie fiskalnej rejestrowana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od lipca 2022 roku przedsiębiorcy obowiązkowo będą musieli dołączyć do kasy fiskalnej terminal płatniczy. zakup terminala platniczego

Kogo obejmie nowy obowiązek?

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zawiera wykaz towarów i usług, które obowiązkowo podlegają rejestracji oraz te, które po spełnieniu określonych warunków zostały zwolnione z tego obowiązku. 

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy, którzy posiadają kasę fiskalną zostaną od lipca 2022 roku objęci obowiązkiem posiadania terminala płatniczego, który będzie połączony z kasą. 

Kto nie ma obowiązku posiadania terminala płatniczego?

Obowiązku posiadania terminala płatniczego nie mają przedsiębiorcy, którzy:
  • posiadają kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii
  • korzystają z prawa ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej
nie mają obowiązku stosowania terminala płatniczego i tym samym łączenia go z kasą rejestrującą. Jeżeli podatnicy zapewnią klientom możliwość zapłaty w formie wpłaty bezgotówkowej w inny sposób, to nie będą musieli instalować terminala. 

Konsekwencje nie zastosowania się do przepisu 

Przedsiębiorcy, którzy nie wywiążą się z nałożonego na nich obowiązku i nie dostosują się do nowego przepisu oraz nie zamontują terminala płatniczego muszą liczyć się z nałożeniem na nich kary w wysokości 5 000 zł.

Dodatkowo firmy mogą zostać pozbawione na pewien określony czas prawa: 
  • do otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni
  • do rozliczenia kwartalnego VAT.


Data publikacji: 2022-02-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU