Faktura to podstawowy dokument sprzedaży wystawiany w każdym przedsiębiorstwie. Jednak wielokrotnie rodzi wiele pytań i wątpliwości. Jednym z nich jest kwestia związana z numerem PKWIU oraz PKOB. Czy powinny znaleźć się na fakturze? Odpowiedź znajduje się w obowiązujących przepisach. Przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku – jest to potwierdzone rozporządzeniem w sprawie wystawiania faktur. kod pkob na fakturze

Jakie informacje muszą znaleźć się w fakturze?

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur wskazuje, że faktura jako dokument służący do potwierdzenia sprzedaży i dostawy towarów albo świadczenia usług:
  • wykonywanych przez podatnika mającego prawo korzystać ze zwolnienia z VAT (na podstawie 113 ust. 1 i 9 ustawy),
  • zwolnionych od podatku na podstawie 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy
musi zawierać następujące dodatkowe elementy:
  • przepis ustawy bądź akt wydany na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik nie ma obowiązku regulowania podatku (zwolnienie od podatku) albo
  • przepis dyrektywy, który zwalnia od obowiązku opodatkowania dostawy towarów albo świadczenia usług, albo
  • inna podstawa prawna, zgodnie z którą przedmiot umowy, czyli dostawa towarów albo świadczenie usług jest objęte zwolnieniem.
Możesz zauważyć, że już nie obowiązuje ostatni zapis, który był poświęcony symbolom klasyfikacyjnym, obowiązkowym do końca 2012 roku, czyli:

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5, wskazuje się również: 1) symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy powołują ten symbol (...)

Zgodnie z przytoczonym zapisem każdy przedsiębiorca na fakturach dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT miał obowiązek wprowadzać PKWiU. Ten obowiązek został zniesiony, ale w dalszym ciągu wymagane jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia.

Obowiązek podawania kody PKOB na fakturze

Jeżeli podatnicy zajmują się sprzedażą opodatkowaną dowolną stawką podatku VAT, czyli 23%, 8%, 5% oraz 0% na fakturze służącej do udokumentowania sprzedaży nie wprowadza się symboli klasyfikacji towarów, oraz usług, do których zaliczamy PKWiU oraz PKOB. Brak numeru nie ma żadnego wpływu na wybraną stawkę podatku VAT.


Data publikacji: 2023-04-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU