Od 1 listopada 2019 nastąpiła zmiana w przepisach ustawy wprowadzającej nową matrycę stawek VAT. Ma obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. Podatnicy będą mogli wybierać właściwą stawkę VAT dla sprzedanego towaru lub usługi. System stawek obowiązujący do 1 kwietnia opierał się na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 roku. kody CN na fakturach

Nowa matryca stawek VAT

Zmiana matrycy stawek VAT nastąpiła zgodnie z Rozporządzeniem Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 roku w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Do 1 kwietnia 2020 r. system stawek VAT oparty był na PKWiU z 2008 r. Był to system bardzo rozbudowany i skomplikowany. Zawierał dużą liczbę pozycji w załącznikach z wykazem towarów objętych obniżonymi stawkami. System wadliwy, między innymi dlatego, że uzyskiwane opinie klasyfikacji, które były wydawane przez GUS nie były wiążące dla organów podatkowych. 

Nowa matryca VAT, czyli Nomenklatura scalona (CN) jest nowym bardziej usystematyzowanym wykazem towarów, dzięki któremu można sklasyfikować towary na potrzeby obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. 
Kody CN dostępne są w Przeglądarce Taryfowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Nowa matryca VAT potrzebna jest w celu stwierdzenia czy:
  • konieczny jest split payment
  • istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
  • kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla danych towarów
  • istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Czy kody CN na fakturze są obowiązkowe?

W art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zawarte są informacje mówiące jakie dane powinny znaleźć się na fakturze VAT. Nie ma tu mowy o tym, że jednym z elementów, który obowiązkowo powinna zwierać faktura VAT są kody CN. Podatnik może zamieścić je dobrowolnie, czyli kody CN na fakturze nie są obowiązkowe.


Data publikacji: 2020-04-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU