Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się, czy wystawiając fakturę VAT muszą na niej umieszczać kod PKWiU. Obecnie nie jest to konieczne, chyba, że sprzedaż dotyczy towarów i usług zwolnionych z VAT. kod pkwiu na fakturze

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 

w skrócie PKWiU jest klasyfikacją wszystkich produktów i usług będących w obrocie gospodarczym. Celem stworzenia spisu były potrzeby statystyczne. PKWiU stosuje się między innymi w rejestrach urzędowych oraz systemach informacyjnych administracji publicznej i rachunkowości. 

Klasyfikacja służy również do prawidłowego wystawiania faktur VAT, ustalania prawidłowej stawki VAT i zwolnień z podatku (jeżeli ustawa o VAT powołuje się na klasyfikację), zwolnień z kasy fiskalnej oraz ustalania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym. 

Od 1 stycznia 2011 roku przedsiębiorców obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008. Od tego dnia nie muszą oni posługiwać się nią przy usługach zwolnionych z VAT. Od 2013 roku został zniesiony obowiązek zamieszczania symbolu PKWiU na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT oraz czynności ze zwolnioną stawką VAT. 

Art. 268 Kodeksu karnego, a optymalizacja w VAT

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur zostało wskazane, że podatnik, który dokumentuje:
  • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów, które zostały wydane na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy
  • dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1
jest zobowiązany aby wskazać na wystawianych fakturach:
  • przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy w oparciu, o którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku
  • przepis dyrektywy 2006/112/WE zwalniający od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
  • inną podstawą prawną wskazującą na to, że przy dostawie towarów lub świadczeniu usług korzysta ze zwolnienia.

Podsumowanie

Symbol klasyfikacji PKWiU wykorzystywany jest głównie do celów:
  • statystycznych
  • kontroli obrotu towarów w Polsce
  • określania produktów objętych przykładowo preferencjami podatkowymi.
Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zamieszczania symbolu PKWiU na wystawianych fakturach. Taki obowiązek występuje jedynie w przypadku wystawienia faktury na sprzedaż towaru/usługi zwolnionych z VAT. W tym wypadku przedsiębiorca powinien zawrzeć na dokumencie symbol PKWiU danego towaru lub usługi bądź podstawę prawną do zwolnienia z VAT.


Data publikacji: 2021-02-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU