Jednym z wybieranych rodzajów prowadzenia działalności jest sprzedaż towarów za pośrednictwem komisu. Nie jest to zbyt często wybierana forma, dlatego też budzi wśród przedsiębiorców wątpliwości co do sposobu rozliczania. Jak w tym przypadku prawidłowo ustalić kwotę, czy moment powstania przychodu? Należy podkreślić, że osoba prowadząca komis nie dokonuje zakupu towaru. Poszczególne rzeczy, które znajdują się w sklepie zostają przekazane jedynie do sprzedaży i aż do momentu zakupu pozostają własnością osoby, która je oddała do komisu. komis sposob rozliczania

Moment dokonania sprzedaży 

Sprzedaż w komisie ma miejsce dopiero wtedy kiedy towar zostanie sprzedany przez osobę prowadzącą komis lub jego pracownika. W terminie do 7 dni od daty dokonania sprzedaży należy wystawić fakturę VAT marża, na której będzie znajdować się jedynie wartość sprzedaży brutto. Na fakturze nie ma wyszczególnionych kwot netto wartości marży oraz podatku VAT należnego od sprzedaży. 

Sprzedaż komisowa nie jest zwykłą sprzedażą, dlatego też nie może w całości trafić do KPiR do kolumny 7 (sprzedaż towarów i usług). W przypadku komisu przychodem jest prowizja pomniejszona o podatek VAT należny. Z tego powodu przychodem uwzględnionym w księdze powinna być kwota marży netto. Natomiast podatek VAT naliczony powinien trafić do rejestru sprzedaży VAT. Aby uniknąć pomyłek przy rozliczaniu, dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie przez przedsiębiorcę dodatkowej ewidencji lub wykorzystania do tego celu ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT. Takie działanie pozwolą prawidłowo rozliczyć dochód właściciela komisu i ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Faktura VAT marża przy sprzedaży komisowej

Faktura VAT marża jest rodzajem faktury wystawianej przez czynnych podatników VAT między innymi prowadzących komis, którzy za jej pomocą dokumentują sprzedaż towarów. Jej rozliczenie przy sprzedaży komisowej różni się trochę od zwykłej sprzedaży towarów używanych. Właściciel komisu nie ponosi kosztów związanych z nabyciem używanego towaru, ponieważ otrzymuje go nieodpłatnie celem sprzedaży. Nie kupuje danej rzeczy i tym samym nie jest jej właścicielem.

Ujmowanie faktury VAT marża w deklaracji VAT

W deklaracji VAT brak jest rubryk, w których można umieścić sprzedaż opodatkowaną marżą, dlatego też należy ją ująć w rubryce przeznaczonej do wykazywania sprzedaży krajowej. W przypadku komisu w rubryce „dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju” powinna znaleźć się kwota marży netto.

Bardzo istotną rzeczą w przypadku komisu i prawidłowego rozliczania transakcji jest fakt, że przychodem przedsiębiorców prowadzących komis jest jedynie kwota prowizji jaką sprzedawca otrzymuje za dokonanie sprzedaży. Z reguły wysokość prowizji ustalana jest z właścicielem rzeczy oddanej w komis na podstawie umowy obowiązującej w sklepie w momencie oddania danej rzeczy do sprzedaży.


Data publikacji: 2020-02-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU