Czasami zakup używanych towarów, na przykład sprzętu elektronicznego wiąże się z wystawieniem faktury VAT marża. Na czym polega uproszczona procedura opodatkowania sprzedaży VAT-em? Kto i jak może z niej skorzystać? faktura VAT marza jak wyliczyc

Marża

Marżą jest to różnica pomiędzy kwotą całkowitą jaką ma zapłacić nabywca towaru lub usługi, a kwotą nabycia danego towaru lub usługi, pomniejszoną o kwotę VAT. Przedsiębiorca prowadzi komis z używanymi samochodami. W ramach prowadzonej działalności kupił samochód, a następnie go sprzedał. Aby wyliczyć marżę musi:
  • od ceny sprzedaży auta za jaką sprzedał je klientowi odjąć cenę, za którą je kupił
  • od otrzymanej kwoty odliczyć podatek VAT (podzielić ją przez 1,23, jeżeli stawka VAT wynosi 23%).
W ten sposób można wyliczyć marżę netto oraz wysokość podatku VAT.

Kto może korzystać z systemu VAT marża?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT niektóre rodzaje działalności podlegają pod procedurę VAT marża. Jest to handel towarami używanymi, antykami i dziełami sztuki oraz sprzedaż usług turystycznych. Do grupy kwalifikują się między innymi: właściciele komisów z używanym sprzętem elektronicznym, sprzedawcy używanych samochodów, właściciele antykwariatów i biur podróży.

Jak zacząć korzystanie z procedury VAT marża?

Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z procedury VAT marża nie muszą powiadamiać o tym urzędu skarbowego.
Wystarczy, że w deklaracji miesięcznej VAT-7 lub w kwartalnej VAT-7K zaznaczą odpowiednie pole w części „informacje dodatkowe”: 
  • pole 59 – firmy stosujące marżę w związku ze sprzedażą usług turystycznych
  • pole 60 – pozostali przedsiębiorcy stosujący marżę przy sprzedaży towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków.
Przedsiębiorcy zajmujący się handlem dziełami sztuki zanim zastosują procedurę VAT marża muszą poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji wykonanej w ten sposób. Zgłoszenie musi nastąpić w formie pisemnej. Należy je odnawiać co 2 lata. 

Opodatkowanie w systemie VAT marża ma charakter dobrowolny. Przedsiębiorca może dokonywać transakcji rozliczanych na podstawie VAT marża jak również i na zasadach ogólnych. W takim wypadku będzie musiał prowadzić 2 osobne ewidencje.

Jak wygląda faktura marża?

Faktura marża wyglądem przypomina podstawową fakturę VAT. Różnica polega na tym, że na fakturze marża musi znaleźć się jeden z poniżej wymienionych dopisków (zależy od rodzaju transakcji):
  • procedura marży dla biur podróży
  • procedura marży – towary używane
  • procedura marży – dzieła sztuki
  • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.
Na fakturze marża nie mogą być wyszczególnione kwoty VAT. Może być na niej jedynie kwota należności ogółem.

Obliczamy VAT od marży

Podstawę opodatkowania stanowi kwota marży. Od niej oblicza się podatek VAT. Cena marży jest kwotą brutto (różnica pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży). 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca prowadzi komis z używanymi komputerami. W ramach prowadzonej działalności kupił sprzęt za kwotę 3 000 zł i sprzedał go klientowi za 4 700 zł. Sprzedaż opodatkowana VAT w wysokości 23%. Przedsiębiorca wyliczał marżę w następujący sposób. 
4 700 zł – 3 000 zł = 1 700 zł (marża brutto)
1 700 zł / 1,23 = 1 382 zł (marża netto)
1 700 zł (marża brutto) – 1 382 zł (marża netto) = 318 zł (podatek VAT do zapłaty). 

VAT płacony w procedurze marża jest dużo niższy niż w przypadku tradycyjnego wyliczenia. To plus tego rozwiązania, ale są też i minusy, które warto wziąć pod uwagę decydując się na procedurę VAT marża.

Faktura VAT marża, a kupujący

Przedsiębiorca, który kupił sprzęt (telefon, laptop, aparat fotograficzny, itp.) na podstawie faktury marża celem wykorzystania go w prowadzonej działalności nie może odliczyć od takiej faktury, podatku VAT. Jedynie może zaliczyć całą kwotę z faktury do kosztów uzyskania przychodów.

Kolejna kwestia, odmowa dokonania naprawy gwarancyjnej u autoryzowanego serwisanta. Często jest tak, że serwisy odmawiają naprawy jeżeli urządzenie wcześniej miało innego właściciela i zostało odsprzedane. Nie uwzględniają przy tym gwarancji otrzymanej od sprzedawcy, ponieważ nie pochodzi od producenta.

Czy sprzedaż w systemie VAT marża musi być zarejestrowana na kasie fiskalnej?

Jeżeli sprzedaż w systemie opodatkowania marży prowadzona jest na rzecz osób fizycznych, to musi być udokumentowana na kasie fiskalnej, chyba że przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie. Na kasę należy nabić całą kwotę zapłaty za towar. Jeżeli kasa nie ma możliwości wprowadzenia kwoty sprzedaży bez wyszczególnienia VAT, to przedsiębiorca powinien zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 roku, w którym zostało zapisane rozwiązanie tego problemu. Przedsiębiorcy korzystający z procedury opodatkowania marży muszą przyporządkować dowolną literę tylko na potrzeby sprzedaży w procedurze VAT marża. Nie może nią być litera „A”. Operacja ta powinna być widoczna w książce serwisowej kasy w razie kontroli podatkowej.


Data publikacji: 2020-05-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Igor
27 Marzec 2021

Mam zamiar sprzedawać z podatkiem Vat marża. Planuje dokonać zakupy od osób fizycznych i sprzedawać osobą fizycznym. Towar to znaczki używane. Jak muszę wyliczyć podatek kiedy czasami chciałbym cos kupić u polskiej lub zagranicznej spółki, która wystawia mi fakturę VAT 23% i też czasami coś sprzedać takiej firmie? Chodzi o sprzedaż wysyłlkową.