Przedsiębiorcy w niektórych sytuacjach decydują się na zawieszenie prowadzenia działalności. W tym czasie nie powinni wykonywać czynności związanych z prowadzeniem firmy. Nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K poza niektórymi wyjątkami. vat przy zawieszeniu firmy

Zawieszenie działalności – przedsiębiorca musi pamiętać

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą musi pamiętać żeby:
  • złożyć deklarację VAT za okres, w którym prowadził działalność (miesiąc lub kwartał). Jeżeli zawieszenie miało miejsce w trakcie miesiąca lub kwartału, to za ten okres musi złożyć deklarację VAT-7 lub VAT-7K
  • złożyć odpowiednią deklarację w razie dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów lub importu usług bądź nabywania towarów w zakresie których jest podatnikiem
  • złożyć deklarację VAT w przypadku dokonywania korekty proporcji VAT (podatnicy, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i w związku z tym mają obowiązek wykonania korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego)
  • złożyć deklarację VAT celem skorzystania z prawa do odliczenia podatku chociażby z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak najem lokalu, czy abonament telefoniczny (tylko złożenie deklaracji upoważnia do uzyskania prawa do odliczenia podatku)
  • dokonać korekty wcześniejszych deklaracji o ile jest taka potrzeba.
Okres zawieszenia trwający co najmniej 6 miesięcy skutkuje wykreśleniem z rejestru podatników VAT. Po okresie zawieszenia podatnik nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego. Ponowna rejestracja następuje automatycznie. 

Każde wykonywanie czynności opodatkowanych VAT podczas zawieszenia działalności gospodarczej wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej lub o rozpoczęciu wykonywania tych czynności w okresie zawieszenia działalności ze wskazaniem okresu, w którym będą one wykonywane. Złożenie zawiadomienia nie skutkuje wykreśleniem z rejestru podatników VAT.

JPK_VAT i VAT UE - obowiązki

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji VAT i wysyłania plików JPK_VAT za okresy zawieszenia. Jednak w niektórych sytuacjach powyższa zasada nie ma zastosowania.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT nie dotyczy:
  • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • podatników, którzy importują usługi lub kupują towary w zakresie, których są podatnikami
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczyło całego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik musi rozliczyć podatek za wykonywanie czynności opodatkowanych, jak również za te, za które musi dokonać korekty podatku naliczonego.
Jeżeli wyżej wymienione sytuacje mają miejsce, to podatnik pomimo, że zawiesił działalność gospodarczą ma obowiązek wykazania wykonanych czynności w ewidencji VAT, złożenia deklaracji VAT i przesłania pliku JPK_VAT.
Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT UE, który w trakcie zawieszenia nie dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie musi składać deklaracji VAT UE.


Data publikacji: 2020-01-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU