Polski Ład wprowadza ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej. Dotyczą one głównie nowych przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2022 roku nie będą mogli skorzystać z tej formy opodatkowania. koniec z karta podatkowa

Karta podatkowa – podstawowe informacje

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania dostępną w Polsce. Jest atrakcyjnym rozwiązaniem w przypadku małych przedsiębiorców, którzy przez cały rok podatkowy mają możliwość opłacania stałej kwoty podatku niezależnie od osiąganych przychodów. Stawki podatku ustalane są raz na rok i zostają podane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość stawek uzależniona jest od branży, liczby zatrudnionych pracowników oraz od liczby mieszkańców danej miejscowości. 

Obecnie za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się już działający przedsiębiorcy, którzy do dnia 20 stycznia złożą wniosek o zmianę formy opodatkowania na kartę podatkową. a także nowi przedsiębiorcy, którzy zgłoszą taką chęć jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej od 2022 roku

Wejście w życie zmian wprowadzonych Polskim Ładem ograniczy możliwość korzystania z karty podatkowej w stosunku do przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność. Prawo do tej formy opodatkowania utrzymają podatnicy, którzy rozliczali się kartą podatkową na dzień 31 grudnia 2021 roku (art. 65 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polskiego Ładu). Przedsiębiorcy, którzy z pewnych powodów zrezygnują z karty podatkowej nie będą mogli już powrócić do tej formy opodatkowania.

Inną zmianą dotyczącą osób rozliczających się kartą będzie, podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, której wysokość na karcie podatkowej wyniesie 9% naliczane od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku będzie to kwota 270 zł miesięcznie (3 010 zł x 9%).


Data publikacji: 2021-11-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU