Wprowadzenie Polskiego Ładu przynosi wiele zmian w podatkach. Czy obejmą one także ryczałt i kartę podatkową? Uchwalona ustawa Polskiego Ładu zawiera nowe przepisy dotyczące między innymi wymienionych form opodatkowania. podatek polski lad dla ryczaltu karty podatkowej

Nowe przepisy w zryczałtowanym podatku dochodowym

Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie przychodów w formie ryczałtu, podobnie jak przy innych formach nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zmianie ulega też zasada płacenia i wysokość składki, która od 1 stycznia 2022 roku zależeć będzie między innymi od wysokości kwoty przychodów osiągniętych przez przedsiębiorcę w poprzednim roku podatkowym. 

Poniższa tabela obrazuje nowe zasady dotyczące składki zdrowotnej w 2022 roku na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 5 656,51 zł obowiązującego w 2021 roku. 

W przypadku przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wysokość podatku liczona jest od osiąganych przychodów. W podanym przykładzie została policzona kwota podatku do zapłaty występująca w 2021 roku oraz kwota, która będzie obowiązywała w 2022 roku. 

Przychody roczne Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Wysokość składki zdrowotnej na podstawie danych z 2021 roku
do 60 000 zł 60% przeciętnego wynagrodzenia 305,45 zł
do 300 000 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia 509,09 zł
powyżej 300 000 złł 180% przeciętnego wynagrodzenia 916,35 złWyliczona kwota ryczałtu do zapłaty w 2021 i 2022 roku - przykład

Przychody przedsiębiorcy za cały rok Kwota podatku do zapłaty Różnica w podatku do zapłaty
do 31.12.2021 r. od 1.01.2022 r.
200 000 zł 2 055 zł 6 000 zł 3 945 zł
1 000 000 zł 26 055 zł 30 000 zł 3 945 zł
2 000 000 zł 56 055 zł 60 000 zł 3 945 zł


Wysokość składki zdrowotnej w ciągu całego 2021 roku odliczona od podatku wynosi 3 945,36 zł (328,78 zł x 12) przy założeniu, że składka za dany miesiąc płacona jest w tym samym miesiącu. 

W 2022 roku składka zdrowotna za cały rok bez prawa do odliczenia od podatku (zgodnie z nowymi przepisami) wyniesie 10 996,20 zł (916,35 zł x 12). 

Wskazane obliczenia nie zawierają składek na ubezpieczenia społeczne. 

Oprócz różnicy w wysokości podatku do zapłaty będącej kwotą składki zdrowotnej odliczanej od podatku w roku 2021, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić wyższą składkę zdrowotną do ZUS-u o kwotę 7 050,84 zł (10 996,20 zł – 3 945,36 zł).

Nowe przepisy podatkowe, a karta podatkowa

W 2022 roku przedsiębiorcy, którzy wybrali kartę podatkową jako formę opodatkowania będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 270,90 zł (3 010 zł x 9%). 


Przykładowa miesięczna wysokość karty podatkowej do zapłaty Podatek do zapłaty Różnica
2021 rok 2022 rok
300 0,00 zł 300 zł - 300 zł
1000 671 zł 1 000 zł - 329 zł


W 2021 roku składka zdrowotna wynosi 328,78 zł i można ją odliczyć od podatku.


Data publikacji: 2021-11-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU