Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG jest darmowa. Przyszły przedsiębiorca nie musi wnosić żadnej opłaty. Wydatki mogą pojawić się dopiero w trakcie funkcjonowania firmy. Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest regulowanie zobowiązań wobec urzędów, takich jak ZUS, czy Urząd Skarbowy. skladka zus dla nowej firmy od 2023

Preferencyjna składka do ZUS dla nowych firm 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność mogą skorzystać z ulgi, która ma pomóc im w pierwszych miesiącach działalności. Nowe firmy mają możliwość zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w preferencyjnej wysokości od zdeklarowanej kwoty, która jednak nie może być niższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jaka została przyjęta do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy. 

Wysokość składek liczona jest od niższej podstawy, która została ustalona na 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3 490 zł, a od lipca 2023 wzrośnie do 3 600zł. Nowe firmy zapłacą składki ZUS w preferencyjnej wysokości liczone od podstawy 1047 zł. Dla porównania dla standardowej składki jest to 4 161,00 zł. 

Składka Składki ZUS minimalne – zasady ogólne, 2023 rok Preferencyjne składki ZUS – nowe firmy, 2023 rok
Emerytalna 812,23 zł 204,37 zł
Rentowa 332,88 zł 83,76 zł
Chorobowa 101,94 zł 25,65 zł
Wypadkowa 69,49 zł 17,48 zł
Fundusz Pracy 101,94 zł -
Razem 1 418,48 zł 331,26 zł


W 2023 roku wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania
Składki społeczne (emerytalna, rentowa i wypadkowa) oraz składka zdrowotna są obowiązkowe. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna, co oznacza, że przedsiębiorca nie ma obowiązku jej zapłaty. Podobnie jest z Funduszem Pracy. Obowiązkiem zapłaty składki na FP objęci są jedynie przedsiębiorcy, dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest w wysokości przynajmniej płacy minimalnej. 

Obniżona składka do ZUS dla nowych firm – jak długo? 

Przedsiębiorcy mają prawo stosować ulgę i opłacać obniżone składki na ubezpieczenia ZUS od niższej podstawy wymiaru przez okres 24 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub zakończenia ulgi na start. Pod uwagę brane są pełne miesiące kalendarzowe. 

Do ulgi wlicza się też czas, w którym przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ działalność była zawieszona lub nie podlegał ubezpieczeniom z innego tytułu.

Obniżona składka do ZUS dla nowych firm – dla kogo?

Nie każdy nowy przedsiębiorca skorzysta z preferencyjnej składki na ubezpieczenia w ZUS-ie. Ulga przeznaczona jest tylko dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. 

Zapłata niższych składek na ZUS nie obejmuje przedsiębiorców, którzy
  • prowadzą lub prowadzili inną pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przypadających przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności gospodarczej
  • wykonują na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności jakie przed dniem rozpoczęcia działalności wykonywali w ramach stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, które wchodzą w zakres obecnie wykonywanej działalności 
  • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • twórcy i artyści.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-09
Data publikacji: 2022-01-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
magdaq02
03 Listopad 2022

Czy te same zasady dotyczą osób otwierających działalność, a będących w zatrudnieniu?