Założenie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem formy prawnej. Jakie są wady i zalety poszczególnych rodzajów działalności gospodarczych? Która będzie najbardziej odpowiednia i korzystna dla danego przedsiębiorcy? zalety wady form dzialalnosci

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest najprostszą i zarazem najtańszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Rejestracja jest darmowa i niezwykle prosta. Od kilku lat rejestracji można dokonać za pomocą tzw. jednego okienka, co oznacza, że wszystkie formalności załatwia się w jednym urzędzie. W jednoosobowej działalności gospodarczej jest tylko jeden właściciel, niezależnie od tego ilu zatrudnia pracowników. Rejestracji dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Brak jest wymagań co do ilości posiadanych pieniędzy na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorca za wszystkie zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń. 

ZALETY:
 • niskie koszty założenia działalności
 • brak kapitału, który należy posiadać przy założeniu firmy
 • szybki i prosty sposób założenia oraz likwidacji
 • możliwość wyboru spośród wszystkich form opodatkowania.
WADY:
 • jedna osoba będąca właścicielem odpowiedzialna za rozwój i istnienie firmy
 • ograniczony zasób majątkowy i rzeczowy
 • właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności.

Spółka cywilna

Jest umową pomiędzy przedsiębiorcami jednoosobowymi, którzy mają do realizacji wspólne cele gospodarcze, jak np.: sprzedaż towarów. Jest to odpowiednia forma dla osób darzących się wzajemnym zaufaniem. Doskonale sprawdzi się w przypadku firm rodzinnych. Rejestracji należy dokonać w CEIDG. Brak wymaganego minimalnego kapitału. Spółkę cywilną można zarejestrować po wcześniejszej rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej przez każdego ze wspólników. 

ZALETY:
 • niski koszt rejestracji
 • łatwa i szybka rejestracja spółki
 • wyższy kapitał przez połączenie wkładów wspólników
 • możliwość wyboru spośród wszystkich form opodatkowania
 • prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez każdego ze wspólników
 • możliwość swobodnego formułowania umowy spółki.
WADY:
 • odpowiedzialność każdego ze wspólników całym własnym majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • stały skład osobowy właścicieli spółki, bez możliwości sprzedaży swojego udziału.

Spółka jawna

Jest jedną z kilku spółek handlowych. Regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jest to spółka osobowa, którą tworzą osoby zwane wspólnikami. Należy ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Brak wymogu minimalnego kapitału potrzebnego do rozpoczęcia działalności. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym solidarnie z innymi wspólnikami oraz spółką. W pierwszej kolejności pieniądze za długi ściągane są z majątku spółki. 

ZALETY:
 • każdy ze wspólników może prowadzić sprawy spółki i ją reprezentować
 • treść umowy spółki może być formułowana w sposób elastyczny i swobodny
 • brak minimalnego kapitału na start
 • można korzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania.
WADY:
 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
 • obowiązkowe sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego
 • wyższy koszt rejestracji w porównaniu ze spółką cywilną lub jednoosobową działalnością gospodarczą.

Spółka partnerska

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, z której mogą skorzystać osoby wykonujące tzw. wolne zawody (np.: lekarze, pielęgniarki, adwokaci, księgowi, doradcy podatkowi, finansowi). Sposób funkcjonowania jest podobny do spółki jawnej. Różnica polega na tym, że partner nie ponosi odpowiedzialności za działania innych partnerów oraz osób przez nich zatrudnionych. 

ZALETY:
 • ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania, które powstały poprzez działania innych partnerów
 • brak wymagań odnośnie kapitału
 • partnerzy mogą powołać zarząd, który będzie prowadził sprawy spółki
 • możliwość korzystania z uproszczonej księgowości.
WADY:
 • możliwość założenia jedynie przez osoby wykonujące wolny zawód
 • brak możliwości prowadzenia tylko przez jedną osobę
 • odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowa

Jest spółką, do której kapitał mogą wnosić wspólnicy i którzy jednocześnie mogą wyłączyć całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółkę tworzą komplementariusze odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki, jej reprezentację i ponoszący odpowiedzialność za jej zobowiązania oraz komandytariusze bez prawa do reprezentowania spółki, mający ograniczone prawa do prowadzenia spraw spółki i ponoszący odpowiedzialność za jej długi do wysokości sumy pieniężnej jaka została określona w umowie spółki (suma komandytowa). 

ZALETY:
 • ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki (komandytariusz)
 • brak określonych wymagań co do wysokości sumy komandytowej.
WADY:
 • poniesienie dodatkowych kosztów związanych z koniecznością sporządzenia umowy spółki u notariusza
 • nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy.

Spółka komandytowo-akcyjna

W swojej funkcjonalności przypomina spółkę komandytową. Różnica jest taka, że zamiast komandytariuszy mamy akcjonariuszy. Minimalny kapitał do założenia spółki wynosi 50 000 zł. Spółka nabywa kapitał poprzez emisję akcji. 

ZALETY:
 • akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki
 • kapitał na rozwój spółki pozyskiwany z emisji akcji.
WADY:
 • wysoki minimalny kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł
 • statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego (dodatkowe koszty)
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (wyższe koszty)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z  o. o.)

Jest jedną z najczęściej wybieranych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzaj spółki kapitałowej opierającej się na kapitale, który dzieli się na udziały. Można nimi swobodnie obracać. Za zobowiązania odpowiada spółka, a nie wspólnicy. Wierzyciele mogą domagać się zapłaty długów spółki tylko i wyłącznie z jej majątku. Nie mogą wymagać zapłaty od wspólników. 

ZALETY:
 • wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w wyniku prowadzenia działalności
 • kapitał można pozyskać przez włączenie nowego wspólnika lub sprzedaż udziałów w spółce.
WADY:
 • trzeba prowadzić pełną księgowość
 • wysokie koszty rejestracji
 • podwójne opodatkowanie dochodów (spółka płaci podatek CIT, a później wspólnicy podatek PIT od osiągniętych dochodów)
 • minimalny próg wymagany do założenia spółki (5 000 zł).

Spółka akcyjna

Rodzaj spółki przeznaczonej dla dużych firm, które na samą rejestrację muszą wydać dużą kwotę pieniędzy. Wprowadzenie spółki na giełdę wymaga sporo trudu i czasu. 

ZALETY:
 • pozyskanie kapitału poprzez emisję lub sprzedaż akcji na giełdzie
 • akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki
 • duża wiarygodność (spółka aby wejść na giełdę musi spełnić szereg stawianych wymagań, dzięki temu jest bardziej wiarygodna)
 • łatwość dokonania zmian w zakresie kapitału i właścicieli.
WADY:
 • wysoki minimalny kapitał zakładowy (100 000 zł)
 • duże koszty i długi czas związany z rejestracją i wprowadzeniem spółki na giełdę
 • mniejszy akcjonariusz nie ma wpływu na funkcjonowanie spółki
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
 • obowiązek wykonywania sprawozdań dla akcjonariuszy
 • podwójne opodatkowanie dochodów (spółka – podatek CIT oraz zysk akcjonariuszy).


Data publikacji: 2020-05-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU