7 lutego 2024 roku w Sejmie rozpoczęły się prace nad ustawą wprowadzającą wyższą kwotę wolną od podatku w wysokości 60 000 zł. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku z datą wsteczną. Podniesienie kwoty wolnej od podatku jest jedną z zapowiedzi jaką przedstawił obecny rząd jeszcze przed wyborami. kwota wolna od podatku 60 tys 2024

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił 7 lutego 2024 roku do pierwszego czytania w Sejmie. W projekcie znalazła się propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 000 zł. Jak zakłada projekt zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. 

Konsekwencje wynikające z podniesienia kwoty wolnej od podatku

Z przywilejów kwoty wolnej od podatku skorzystają przede wszystkim osoby fizyczne rozliczające przychody na formularzu PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Oznacza to, że kwota wolna od podatku nie obejmuje podatników rozliczających się podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) lub ze zbycia nieruchomości (PIT-39). W związku z proponowaną zmianą podatnicy powinni przeanalizować, który rodzaj formy opodatkowania będzie dla nich najbardziej opłacalny. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Do tej kwoty podatek nie jest poobierany. W tej chwili opodatkowanie wg skali podatkowej kształtuje się następująco: 

Dochód uzyskany w 2023 roku do 30 000 zł – pełne zwolnienie z PIT, podatek 0 zł
Dochód uzyskany w 2023 roku od 30 000 zł do 120 000 zł – 12% podatku od nadwyżki ponad 30 000 zł do chwili przekroczenia II progu podatkowego
Dochód powyżej 120 000 zł – 10 800 zł + 32% nadwyżki od ponad 120 000 zł. 

Po zmianach wprowadzających kwotę wolną od podatku do wysokości 60 000 zł, podatek wyniesie odpowiednio: 

Dochód do 60 000 zł – pełne zwolnienie z PIT, podatek 0 zł
Dochód od 60 000 zł do 120 000 zł – 12% od nadwyżki ponad 60 000 zł do chwili przekroczenia II progu podatkowego
Dochód powyżej 120 000 zł – 7 200 zł + 32% z nadwyżki ponad 120 000 zł. 

Przykładowo:
  • osoba zarabiająca 4000 zł brutto miesięcznie będzie miała wynagrodzenie wyższe o ok. 90 zł netto
  • osoba zarabiająca 5000 brutto miesięcznie będzie miała wynagrodzenie wyższe o ok. 190 zł netto
  • osoba zarabiająca 7000 brutto miesięcznie będzie miała wynagrodzenie wyższe o ok. 300 zł netto.

Zmiany w kwocie wolnej od podatku od 2024

Aby można było wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku potrzebna jest zmiana ustawy. Obecnie projekt wprowadzający zmiany do ustawy trafił do pierwszego czytania w Sejmie. Jeżeli wszystko będzie w porządku to projekt zostanie zaakceptowany i przepisy zostaną uchwalone. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami znowelizowane przepisy będą wprowadzone w życie z datą wsteczną, to jest od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że w 2024 roku powiększy się grono osób, które nie będą płaciły podatku. Dla podatników o miesięcznym dochodzie w wysokości do 5 000 zł podatek wyniesie 0 zł.

Wprowadzenie nowych przepisów z datą wsteczną umożliwi osobom, które już zapłaciły podatek w 2024 roku, ubieganie się o zwrot nadpłaty. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – niższy podatek do zapłaty

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane wg skali podatkowej w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do kwoty 60 000 zł zapłacą niższy podatek. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej nie odczują wprowadzonych zmian, ponieważ w ich przypadku wysokość kwoty wolnej od podatku nie ma znaczenia. Najwięcej na nowelizacji ustawy i podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł zyskają emeryci otrzymujący emeryturę do 5 000 zł, ponieważ do tej kwoty nie będzie naliczany podatek. Zmiana będzie korzystna również dla małżonków.


Data publikacji: 2024-02-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU