Jednym z obowiązków podatników jest rozliczenie i zaplata podatku dochodowego. Wysokość podatku zależy od wysokości dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku podatkowym. Podatek płaci się dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. kwota wolna od podatku 2023

Co to jest kwota wolna od podatku? 

Kwota wolna od podatku, to suma rocznych dochodów, która nie podlega opodatkowaniu. Od 1 stycznia 2023 roku kwota wolna pod podatku wynosi 30 000 zł. Na jej podstawie obliczana jest podstawa opodatkowania, od której na koniec roku podatkowego oblicza się i płaci podatek dochodowy do urzędu skarbowego. 

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Z ulgi jaką jest kwota wolna od podatku mogą skorzystać jedynie podatnicy, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych. Pozostałym podatnikom opodatkowanym podatkiem liniowym, kartą podatkową, czy ryczałtem nie przysługuje kwota wolna od podatku. W przypadku kiedy podatnik uzyskuje dochody z kilku źródeł opodatkowanych różnymi formami, to może skorzystać z odliczenia kwoty wolnej, ale jedynie za dochód rozliczany skalą podatkową.  

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Stawka podatku, jak i prawo do ujęcia kwoty zmniejszającej podatek uzależniona jest od wysokości dochodu. 

Wysokość podatku przy podstawie obliczenia podatku wynosi odpowiednio: 
  • do kwoty 120 000 zł: 12% - 3 600 zł (kwota zmniejszająca podatek)
  • ponad kwotę 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.
W stosunku do kwot podatków, kwot podstawy opodatkowania, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, oprocentowania nadpłat, a także wynagrodzeń przysługujących płatnikom oraz inkasentom stosuje się zaokrąglenia do pełnych złotych. W przypadku końcówek kwot poniżej 0,50 zł pomija się je, a końcówki powyżej 0,50 zł i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotówek. 

Dochody z dwóch różnych źródeł

Osoby, które uzyskują dochody z dwóch różnych źródeł, np. z działalności gospodarczej i z umowy o pracę mają prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku tylko z jednego źródła i w tym wypadku jako pierwszą muszą rozliczyć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca powinien zgłosić u pracodawcy, że rezygnuje z prawa do odliczenia kwoty wolnej od podatku przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy odprowadzany przez pracodawcę. 

Deklaracja roczna – obowiązek złożenia

W Polsce wszystkie osoby mają obowiązek rozliczenia się w każdym roku z zaliczki na podatek dochodowy i złożenia deklaracji rocznej. Z obowiązku zwolnione są osoby, które w danym roku nie uzyskały żadnych dochodów i dodatkowo nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznacza to, że nawet jeżeli przedsiębiorca w danym roku podatkowym nie osiągnie dochodów przekraczających kwoty wolnej od podatku, to i tak musi złożyć roczną deklarację do urzędu skarbowego chociaż nie zapłaci podatku, a kwota pobranych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy wróci w całości na jego konto.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-05
Data publikacji: 2022-02-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
02 Marzec 2023

Czy mogę zapytać ile wyniesie obliczony podatek od kwoty dochodu 116 050 zł ?