W ostatnim czasie coraz więcej osób zatrudnionych na tzw. etacie, dodatkowo wybiera własną działalność gospodarczą. Jak w takim przypadku należy rozliczyć kwotę zmniejszającą podatek? kwota zmniejszajaca podatek, praca na etacie i wlasna firma

Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie w 2022 roku

Jedną ze zmian objętych Polskim Ładem jest podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek, która od stycznia 2022 roku wynosi 30 000 zł. Podwyższony został też I próg podatkowy do wysokości kwoty 120 000 zł
Z kwoty zmniejszającej podatek mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wybrali jako formę opodatkowania dochodów, skalę podatkową. 

Od 2022 roku podatnicy rozliczający się wg zasad ogólnych zapłacą podatek od dochodów:
  • do 120 000 zł – 17% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5 100 zł (17% x 30 000 zł)
  • powyżej 120 000 zł – 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł.

Rozliczenie pracy na etacie i działalności gospodarczej – skala podatkowa

Pracownik rozpoczynający pracę u danego pracodawcy powinien wypełnić formularz PIT-2, czyli oświadczenie pracownika upoważniające pracodawcę do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek, w którym pracownik informuje pracodawcę o: 
  • nieotrzymywaniu emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika
  • nieosiąganiu dochodów, od których opłaca zaliczki samodzielnie
  • nieosiąganiu dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
  • nieotrzymywaniu świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub FGŚP
  • że zakład pracy, do którego składa formularz jest właściwy do stosowania kwoty zmniejszającej.
W przypadku kiedy pracownik zatrudniony na etacie zacznie prowadzić działalność gospodarczą i wybierze sposób opodatkowania wg zasad ogólnych, to ma obowiązek poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Kwota zmniejszająca podatek może być odliczana tylko z jednego źródła zatrudnienia. Zgodnie z przepisami przy prowadzeniu działalności gospodarczej i jednocześnie pracy na etacie, kwotę zmniejszającą podatek odlicza się od działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2022-01-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU