Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt bankowy, zwłaszcza mieszkaniowy ma mniejsze szanse na jego otrzymanie niż przeciętny klient banku. W tym względzie jednostki bankowe są bardziej przychylne osobom zatrudnionym w ramach stosunku o pracę. zdolnosc kredytowa przedsiebiorcy jak obliczyc

Samozatrudniony, a obawy bankowców

Bank zanim udzieli kredytu dokładnie analizuje wszelkie za i przeciw. Pod uwagę bierze nie tylko zarobki, ale również branżę, w której przedsiębiorca prowadzi działalność. Ważna jest stabilność uzyskiwanych dochodów, a także inne czynniki. Przedsiębiorca powinien być wypłacalny. Banki oceniają jego status finansowy głównie na podstawie branży, w której prowadzi działalność. Niektóre działalności są gorzej postrzegane przez bankowców i niżej przez nich oceniane w skali punktowej. Finansowanie takiej osoby jest bardziej ryzykowne, dlatego banki są bardzo ostrożne w ocenie i podejmowaniu decyzji kredytowych. 

Dochód przedsiębiorcy, a zdolność kredytowa

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej pod uwagę brany jest dochód przedsiębiorcy. W przypadku prowadzenia rozliczeń w formie ryczałtu podatek płacony jest od osiągniętego przychodu. Dla większości banków dochód firmy prowadzącej rozliczenia w formie ryczałtu równa się określonemu procentowi przychodów. W związku z tym może okazać się, że dochód wyliczony przez bank stanowi jedynie ok. 25% przychodów przedsiębiorcy, a to znacznie obniża zdolność kredytową, dlatego przedsiębiorcy rozliczający przychody z działalności ryczałtem mogą mieć mniejsze szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego. 

Kryteria brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa wyliczana jest po to, aby można było dokonać oceny możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania. Po zapoznaniu się z wszystkimi kryteriami analityk kredytowy banku analizuje wszystkie posiadane informacje i w oparciu o nie podejmuje decyzję, czy można danej osobie (przedsiębiorcy) udzielić wsparcia finansowego.

Kryteria brane pod uwagę podobne są w każdym banku. Należą do nich:  
 • wysokość przychodów i kosztów w działalności gospodarczej
 • czas prowadzenia działalności gospodarczej (im dłuższy staż, tym lepiej)
 • stabilność dochodu
 • płynność finansowa przedsiębiorcy
 • branża, jej specyfika i potencjalne ryzyko
 • konkurencyjność firmy na rynku
 • majątek przedsiębiorcy (aktywa)
 • dotychczasowe zobowiązania.
W każdym banku analiza kredytowa może przebiegać różnie z naciskiem na inne czynniki, dlatego odmowa udzielenia kredytu w jednym banku nie przekreśla otrzymania go w drugim. 

Czy niska zdolność kredytowa przekreśla szansę przedsiębiorcy na kredyt hipoteczny? 

Każdy bank liczy zdolność kredytową zgodnie z wewnętrznymi kryteriami i własną oceną punktową. Może okazać się, że w jednym banku przedsiębiorca może nie otrzymać kredytu, a w drugim zostanie mu udzielony. Istnieją sposoby na podwyższenie zdolności kredytowej. Jeżeli więc przedsiębiorca spodziewa się, że jego zdolność jest niska, to może postarać się ją podwyższyć i tym samym zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu.

Zdolność można podnieść na kilka sposobów, jak np. przez:
 • prowadzenie działalności na większą skalę, np. poprzez zatrudnienie większej liczby pracowników, poszerzenie działalności, wejście na nowe rynki
 • spłacenie innych kredytów i zobowiązań, jeżeli takie są
 • rezygnację z kart kredytowych
 • wzięcie kredytu razem z drugą osobą
 • zwiększenie dochodów, np. z innych źródeł.
Zdolność kredytową można nie tylko podwyższyć, ale i obniżyć.
Na wyliczenia mogą wpływać negatywnie następujące czynniki:
 • niewykazanie dochodu w prowadzonej firmie
 • zawieszenie działalności gospodarczej
 • zaległości w składkach ZUS
 • zaległości w podatkach.

Podsumowanie 

Przedsiębiorca jak każdy inny klient banku również ma prawo ubiegać się o kredyt hipoteczny. Jednak w niektórych sytuacjach jego szanse na otrzymanie świadczenia kredytowego mogą być niższe w porównaniu z osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy. Banki bardzo dokładnie dokonują analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Z drugiej strony osoba prowadząca działalność gospodarczą ma dużo większe możliwości podniesienia przychodów i tym samym zdolności kredytowej.


Data publikacji: 2022-08-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU