Osoby pracujące na tzw. etacie dodatkowo mogą spróbować sił we własnym biznesie. Takie połączenie zajęć jest jak najbardziej możliwe. Jak połączyć działalność gospodarczą z pracą na etacie, aby było to zgodne z prawem? wlasna firma praca na etacie

Własna firma i praca na etacie

Obowiązujące w Polsce przepisy nie zabraniają prowadzenia działalności gospodarczej i jednocześnie kontynuowania pracy etatowej. Oznacza to, że można chodzić do pracy oraz dodatkowo otworzyć własną firmę i prowadzić działalność po godzinach pracy. Decyzja o założeniu własnego biznesu zawsze powinna być poprzedzona dokładnym sprawdzeniem zapisów umowy o pracę. Chodzi o to czy czasami nie ma w niej mowy o zakazie konkurencji. Powyższy zapis oznacza, że nie można wykonywać działalności w takim samym lub zbliżonym zakresie do czynności wykonywanych u pracodawcy. Za nieprzestrzeganie punktu o zakazie konkurencji grożą kary. Za złamanie zakazu pracodawca może pozwać pracownika oraz mogą być na niego nałożone wysokie kary finansowe. Ważne, aby o swoim zamiarze podjęcia działalności gospodarczej poinformować pracodawcę, nawet jeżeli w umowie o pracę nie ma takiego zapisu.

Koszty prowadzenia działalności przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę

Własna działalność gospodarcza to nie tylko zysk, ale również koszty jakie przedsiębiorca musi ponieść, nawet jeżeli pracuje na etacie. Co prawda rejestracja jest darmowa, ale później co miesiąc należy odprowadzać podatki do urzędu skarbowego oraz składki do ZUS. To podstawowe koszty, które ma obowiązek ponieść każda osoba prowadząca działalność gospodarczą. Pozostałe to koszty:
 • prowadzenia księgowości (jeżeli rozliczenia rachunkowe zlecimy do biura rachunkowego)
 • prowadzenia rachunku bankowego
 • reklamy
 • opłaty za media
 • utrzymanie strony internetowej
 • utrzymanie samochodu (jeżeli korzystamy)
 • ubezpieczenie
Większość z nich można dopisać do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej co ma wpływ na obniżenie wysokości podatku dochodowego.

Składki na ZUS

Zaletą pracy na etacie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej są składki ZUS, w których występuje podział na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

Pracując na etacie należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne nawet przy minimalnym wynagrodzeniu. Prowadząc działalność gospodarczą także trzeba płacić ZUS, nawet jeżeli firma miała mały przychód. Połączenie obu tych form zarabiania zwalnia z opłaty składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem jest otrzymywanie z pracy na etacie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W przeciwnym wypadku składki na ubezpieczenie społeczne trzeba będzie zapłacić również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierane są z obu form zatrudnienia. Zasada jest taka, że każde kolejne zatrudnienie powoduje zapłatę kolejnej składki zdrowotnej.

Praca na etacie i równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej nie uprawnia do korzystania z preferencyjnego ZUS-u, ponieważ składki opłaca już pracodawca.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi jeżeli zrezygnuje z pracy i spełni poniższe warunki:
 • wcześniej, w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej
 • od czasu założenia firmy nie upłynęły 24 miesiące
 • wykonywane usługi nie są świadczone na rzecz byłego pracodawcy i nie mają charakteru podobnego do tych wykonywanych na etacie

Zwolnienie lekarskie

Problemem związanym z pracą na etacie przy jednoczesnym prowadzeniu działalności jest kwestia korzystania ze zwolnienia lekarskiego w czasie choroby. Zasiłek chorobowy z ZUS przysługuje tylko z racji pracy na etacie, a nie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przebywając na zwolnieniu chorobowym nie wolno wykonywać żadnej pracy, ani na etacie, ani w firmie. Z tego powodu na czas zwolnienia, obowiązki związanie z prowadzeniem firmy należy powierzyć innej osobie lub zawiesić działalność na ten czas. Jeżeli przedsiębiorca przebywając na zwolnieniu lekarskim będzie pracował w swojej firmie, to może zdarzyć się, że będzie musiał zwrócić zasiłek chorobowy.

Podatki

Osoby wykonujące pracę na etacie i we własnej firmie mają obowiązek rozliczania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z pracy etatowej zawsze opodatkowane są na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej.

Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą to dochody można opodatkować:
 • na zasadach ogólnych (wygodna forma opodatkowania dochodów, która pozwala skorzystać z ulg: wspólne rozliczanie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko)
 • podatkiem liniowym (brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych: wspólnego rozliczania z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Z tej formy nie można korzystać jeżeli działalność wykonywana jest na rzecz obecnego pracodawcy)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
 • kartą podatkową
Zasady ogólne – rozliczenie roczne na jednym formularzu PIT-36. W części D , która dotyczy dochodów lub strat ze źródeł przychodu należy podać kwoty przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodów uzyskanych z pracy na etacie oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności należy podać w załączniku PIT/B. Zeznanie roczne składa się do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Praca na etacie i rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku wymaga złożenia u pracodawcy oświadczenia o nieodliczaniu od wynagrodzenia miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ można ją odliczyć od przychodów z działalności gospodarczej. 

Podatek liniowy – wybór tej formy opodatkowania wymaga składania dwóch oddzielnych formularzy podatkowych. Dochód z pracy na etacie rozliczamy na druku PIT-37, a dochody osiągane z działalności gospodarczej na druku PIT-36L

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – mogą z niego skorzystać osoby wykonujące działalność, które mają prawo wybrać tę formę. Podatek płacony jest od osiągniętego przychodu. Nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu. 
Podatnik zobowiązany jest do złożenia dwóch zeznań podatkowych. Z tytułu zatrudnienia: PIT-37 (do 30 kwietnia), a z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia roku następnego. Do przedstawienia  szczegółowych informacji o przychodach firmy służy PIT-28/A (załącznik do PIT-28). 

Karta podatkowa – składamy dwie oddzielne deklaracje podatkowe. Do rozliczenia dochodów z pracy na etacie służy formularz PIT-37 ( składamy do 30 kwietnia roku następnego), a z działalności gospodarczej PIT-16A (do 31 stycznia roku następnego), w którym zawarte są informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego). 

Praca na etacie, a działalność gospodarcza

Zatrudnienie na dwóch etatach w formie pracy na etacie i z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wymaga od podatnika posiadania umiejętności dobrej organizacji czasu i umiejętności godzenia ze sobą różnych obowiązków.

Takie rozwiązanie ma sporo korzyści, między innymi:
 • regularne przychody z tytułu pracy na etacie
 • dodatkowe środki finansowe z działalności gospodarczej
 • niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 • mniejsze ryzyko związane z utratą płynności finansowej
Poza tym założenie własnej firmy i jednocześnie praca na etacie daje podatnikowi cenny czas na rozwinięcie w spokoju własnego biznesu bez napięcia związanego z ewentualnym brakiem środków na utrzymanie i terminowe opłacanie należnych składek oraz podatków.


Data publikacji: 2020-03-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU