Wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zależy od informacji zawartych w PIT-2, czyli oświadczeniu pracownika składanym dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czym jest PIT-2 i co należy o nim wiedzieć? zlozenie deklaracji pit-2

Deklaracja PIT-2 – podstawowe informacje

Deklaracja PIT-2 jest oświadczeniem pracownika na podstawie, którego pracodawca może obliczyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Złożenie deklaracji daje pracodawcy prawo do uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu miesięcznym. Dotyczy jedynie osób rozliczających się na podstawie skali podatkowej (zasady ogólne). Od 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do wysokości 30 000 zł. Dzięki niej podatek roczny zostaje pomniejszony o stałą kwotę zmniejszającą podatek dochodowy o 5 100 zł. Złożenie deklaracji PIT-2 pozwala pracodawcy każdego miesiąca odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku w wysokości 425 zł

W przypadku kiedy pracownik nie złoży deklaracji PIT-2 jeszcze przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia, to pracodawca nie ma prawa zastosować kwoty wolnej od podatku. Pracownik może odzyskać ją w całości dopiero przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok składanym w 2023 roku, jako zwrot podatku.  

Deklaracja PIT-2 – kiedy się ją składa?

Pracownik składa deklarację PIT-2 tylko raz u tego samego pracodawcy. Jest ona skuteczna aż do momentu jej wycofania. Deklaracje, które zostały złożone w latach poprzednich nie muszą być ponawiane. Nadal utrzymują swoją moc. Jednak każdorazowa zmiana pracy wymaga złożenia PIT-2 u nowego pracodawcy, aby w dalszym ciągu można było zastosować kwotę wolną od podatku w trakcie roku podatkowego. Zaleca się, aby pracownik zatrudniony na podstawie dwóch stosunków pracy lub wtedy kiedy osiąga dochód z UoP i działalności gospodarczej, nie składał deklaracji PIT-2, ponieważ w tej sytuacji kwota wolna od podatku będzie się podwajała. 

Składka zdrowotna bez odliczenia – konsekwencje

Od 1 stycznia 2022 roku nie ma już możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku. Konsekwencją tego jest niższe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, u którego zwiększa się wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Złożenie deklaracji PIT-2 u pracodawcy jeszcze przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym może uchronić przed wyższą kwotą zaliczki na podatek.

Podsumowanie - deklaracja PIT-2, kiedy można stracić na jej złożeniu?

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który złoży PIT-2 kilka razy ze względu na wykonywanie pracy u różnych pracodawców musi liczyć się z tym, że zeznanie roczne wykaże sporą niedopłatę podatku, którą pracownik będzie musiał zwrócić. Zwrot dotyczyć będzie wszystkich bezpodstawnie odliczonych kwot ponad bazowe i jednorazowe 5 100 zł. Przedsiębiorcy, którzy jednocześnie zatrudnieni są na UoP muszą podjąć decyzję, z którego tytułu będą rozliczać kwotę wolną od podatku i muszą wybrać jedną z nich, umowę o pracę lub działalność gospodarczą.


Data publikacji: 2022-01-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU