Od stycznia 2022 roku w ramach wprowadzonego Polskiego Ładu nie było możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co wzbudziło spore niezadowolenie wśród większości podatników. Obecnie Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w tej kwestii pozwalające na odliczenie części opłaconej składki zdrowotnej. odliczanie skladki zdrowotnej polski lad

Wysokość składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku

Od stycznia 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej i kształtuje się następująco:
  • zasady ogólne - 9% podstawy wymiaru (uzyskanego dochodu z działalności), ale nie mniej niż 270,90 zł
  • podatek liniowy - 4,9% podstawy wymiaru (uzyskanego dochodu z działalności), ale nie mniej niż 270,90 zł
  • ryczałt - 9% przeciętnego wynagrodzenia. Za podstawę do obliczania składki zdrowotnej został przyjęty przychód:
    • do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia
    • od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia
    • powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Zmiany od 1 lipca 2022 w składce zdrowotnej 

Ministerstwo Finansów opracowało zmiany w obowiązującym systemie podatkowym, które swoim zakresem objęły między innymi także składkę zdrowotną. Niektórzy przedsiębiorcy otrzymali ponownie możliwość odliczania składki zdrowotnej. Zmienione zasady zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 roku i obejmą podatników rozliczających się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu oraz karty podatkowej. Nie będzie to jednak powrotu do starych zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku (odliczanie składki od podatku). Po zmianach, sposób zaliczenia oraz wysokość składki zależy od formy opodatkowania przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorcy, którzy wybrali zasady ogólne nadal nie mogą odliczać składki zdrowotnej, ponieważ w ich przypadku zostanie obniżona stawka podatku z 17% na 12%. 


Zmiany w składce zdrowotnej obowiązujące od 1 lipca 2022 roku

Forma opodatkowania Odliczenie składki zdrowotnej Limit odliczenia
Podatek liniowy Odliczenie od dochodu – ujęcie w kosztach 8 700 zł w skali roku
Ryczałt Odliczenie od przychoduj 50% zapłaconej składki zdrowotnej
Karta podatkowa Odliczenie od podatku 19% zapłaconej składki zdrowotnej

Data publikacji: 2022-04-13, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-02

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU