W letnich miesiącach pracy sezonowej jest zdecydowanie więcej niż przez pozostałą część roku. Oczywiście, oferty zatrudnienia pojawiają się także w pozostałych miesiącach. Prace sezonowe polegają głównie na zbieraniu owoców albo wsparciu przeludnionych turystami hoteli czy restauracji. Jak wygląda praca sezonowa i na jakich warunkach trzeba przygotować umowę? Odpowiedzi na te pytania, jak i również inne kwestie zostaną omówione w niniejszej publikacji. praca sezonowa

Co to jest praca sezonowa?

Praca sezonowa dotyczy głównie młodzieży szkolnej oraz studentów, jednak nie jest to warunek, gdyż może się jej podjąć każdy. To forma uzyskania dodatkowego zarobku. Sama nazwa praca sezonowa oznacza tymczasowe zatrudnienie uwarunkowane porą roku, warunkami pogodowymi i sektorem gospodarki. Jeżeli praca odbywa się w krajach należących do Unii Europejskiej, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą przestrzegać regulacji Dyrektywy 214/36/UE. W tej dyrektywie znajdują się szczegółowe informacje o zasadach zatrudnienia uwarunkowanych wewnętrznym prawem krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W Polsce większość osób decydujących się na pracę sezonową podpisuje umowę o pracę albo umowę zlecenia. Rodzaj podpisanej umowy jest uwarunkowany powierzonymi obowiązkami i wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w działalności gospodarczej.

Podjęcie pracy sezonowej jest szczególnie łatwe w miejscowościach turystycznych.

Jakie są warunki umowy podczas pracy sezonowej?

Warunki zawartej umowy są zbliżone, bez względu na to, jaki rodzaj zostanie zawarty przez strony.
Ustawodawca wskazuje 5 typów umów dedykowanych dla pracowników sezonowych:
  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa zlecenie,
  • praktyka absolwentka,
  • praktyka tymczasowa,
  • pomoc przy zbiorach.

Pracodawcy oferujący pracę sezonową najrzadziej decydują się na umowę o pracę na czas określony. Zdecydowanie większą popularnością cieszy się umowa zlecenia. Najwięcej korzyści z tego wyboru zauważą osoby młode, a także sam zleceniodawca, gdyż nie ma obowiązku regulowania składek ZUS aż do momentu ukończenia przez zatrudnianą osobę 26. roku życia.

Należy zauważyć, iż sytuacja zleceniodawcy jest inna niż pracodawcy. Podstawowa różnica polega na tym, iż zleceniodawca nie ma prawa wyznaczać zleceniobiorcy miejsca, w którym wykonuje zlecenia. W kwestii młodych należy pamiętać także o praktykach absolwenckich. Ten rodzaj umowy obowiązuje osoby, które ukończyły 8 klasę szkoły podstawowej i nie przekroczyły maksymalnego wieku, czyli 30 lat. Praca na podstawie umowy zostaje doliczona do doświadczenia zawodowego, równocześnie nie ma przeciwwskazań, aby pozostać zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Z kolei umowa o pracę tymczasową zostaje podpisana przez trzy strony – agencja, klient agencji, czyli pracodawca oraz pracownik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca nie może przekroczyć 18 miesięcy raz na 36 miesięcy, gdy osoba, która zdecydowała się na pracę sezonową, wybrała jednego pośrednika.

Zawierając umowę o pomoc przy zbiorach, pracownik sezonowy odpowiada za wsparcie rolników w zbiorach wybranych warzyw, owoców oraz ziół. Umowa cywilnoprawna jest podpisywana maksymalnie na 180 dni w roku kalendarzowym.

Jak długo trwa praca sezonowa?

Praca sezonowa cieszy się największą popularnością w okresie wakacyjnym, sezonowym oraz zbiorów, czyli okres zatrudnienia waha się od kilku tygodni do maksymalnie kilku miesięcy. Czas trwania pracy sezonowej jest uwarunkowany także potrzebami pracodawcy. Nie ma przeciwwskazań, aby praca sezonowa odbywała się poza granicami kraju. Polacy najczęściej wybierają Niemcy, Holandię oraz Norwegię i wyjeżdżają z reguły na 2 do 3 miesięcy.

Do Polski także przyjeżdżają cudzoziemcy w celu podjęcia pracy sezonowej. Jeżeli do Polski przybywają obywatele krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, muszą uzyskać pozwolenie wydawane po złożeniu właściwego wniosku do odpowiedniego organu. Pozwolenie można uzyskać maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Kto może być pracownikiem sezonowym?

W Kodeksie pracy nie znajdziemy definicji pracowników sezonowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących osób podejmujących się pracy sezonowej warto skorzystać z wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy z dnia 3 kwietnia 1986 roku (sygn. III URN 20/86). Pracownik sezonowy wykonuje pracę przez wyznaczony czas w sezonie i sektorze zgodnym z regionem.

Z kolei praca sezonowa podejmowana przez cudzoziemca funkcjonuje na innych zasadach. Pracodawca pragnący zaoferować pracę osobie, która pochodzi z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy. Następnie starosta podejmuje decyzję, czy cudzoziemiec ma prawo pracować w Polsce u danego przedsiębiorcy. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż obywatele Ukrainy przebywający do Polski po 24 lutego 2022 roku nie muszą uzyskać pozwolenia na pracę sezonową.

Jakie są przykłady prac sezonowych?

Praca sezonowa jest oferowana najczęściej w następujących branżach:
  • turystyka (między innymi gastronomia, hotelarstwo, kempingi, ośrodki wypoczynkowe oraz statki wycieczkowe),
  • rolnictwo (między innymi zbiory chmielu, borówek, truskawek i innych owoców),
  • przetwórstwo (na przykład mięsa, warzyw oraz owoców),
  • handel (między innymi kasjer albo sprzedawca),
  • produkcja (na przykład praca w fabryce, pakowanie produktów i inne).
Jeżeli praca sezonowa odbywa się poza granicami Polski, udział w zbiorach cieszy się największą popularnością. Oferty zatrudnienia dotyczą też świadczenia pracy w budkach z zimnymi napojami, lodami i innymi przekąskami serwowanymi nad morzem i w centrum miast. Praca sezonowa jest również dla animatorów, kelnerów, kucharzy oraz opiekunów pól kempingowych. Dobrą i płatną pracą jest praca na morzu bądź w przetwórstwie.


Data publikacji: 2023-08-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU