Niektórzy przedsiębiorcy ewidencjonują na kasie fiskalnej przychody uzyskane ze sprzedaży rozliczanej w systemie VAT marża. Na czym polega ten sposób rozliczania? Jak prawidłowo należy ewidencjonować taką sprzedaż?

Procedura VAT marża

polega na tym, że VAT płacony jest od narzuconej przez sprzedawcę marży, a nie od całości kwoty sprzedaży. Marża jest przychodem sprzedawcy.

Metoda rozliczania w formie marży stosowana jest w przypadku:
  • usług turystycznych
  • dostawy towarów używanych
  • dostawy dzieł sztuki
  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Mechanizm wyliczania VAT w systemie marża

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą dzieł sztuki. Udało mu się sprzedać dzieła sztuki za kwotę 10 000 zł. Marża 2 000 zł, stawka VAT – 23%. VAT należy wyliczyć w następujący sposób: 
2 000/1,23x0,23 = 373,98 zł (~374 zł). Do urzędu skarbowego należy wpłacić kwotę 374 zł. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą wykonanych przez siebie dzieł sztuki. Dokonał sprzedaży na kwotę 10 000 zł, marża 2 000 zł. Tym razem stawka VAT wynosi 8%. Podatek VAT liczymy następująco: 
2 000/1.08x0,08 = 148,15 zł (~148 zł). Do urzędu skarbowego należy wpłacić kwotę 148 zł. 

Podatnik dokonujący rozliczeń metodą VAT marża musi być czynnym podatnikiem VAT i ma obowiązek składania deklaracji VAT oraz wysyłania pliku JPK_VAT. Metoda VAT marża daje możliwość rozliczania VAT za pomocą metody memoriałowej lub kasowej. Sprzedaż w systemie VAT marża jest dokumentowana za pomocą faktury VAT marża.

Kasa fiskalna, a rozliczenie VAT marża

Niektórzy przedsiębiorcy stosujący rozliczenie VAT marża i dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych mają obowiązek lub chcą stosować kasę fiskalną. W art. 111 ust. 3b ustawy o VAT znajduje się zapis następującej treści: 

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest […] marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Zgodnie z nim na kasie fiskalnej ujmuje się całą wartość sprzedaży, na którą składa się: podatek VAT, marża oraz przychód przedsiębiorcy.

Data publikacji: 2020-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU