Niektórzy przedsiębiorcy ewidencjonują na kasie fiskalnej przychody uzyskane ze sprzedaży rozliczanej w systemie VAT marża. Na czym polega ten sposób rozliczania? Jak prawidłowo należy ewidencjonować taką sprzedaż? marza na kasie fiskalnej

Procedura VAT marża

polega na tym, że VAT płacony jest od narzuconej przez sprzedawcę marży, a nie od całości kwoty sprzedaży. Marża jest przychodem sprzedawcy.

Metoda rozliczania w formie marży stosowana jest w przypadku:
  • usług turystycznych
  • dostawy towarów używanych
  • dostawy dzieł sztuki
  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Mechanizm wyliczania VAT w systemie marża

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą dzieł sztuki. Udało mu się sprzedać dzieła sztuki za kwotę 10 000 zł. Marża 2 000 zł, stawka VAT – 23%. VAT należy wyliczyć w następujący sposób: 
2 000/1,23x0,23 = 373,98 zł (~374 zł). Do urzędu skarbowego należy wpłacić kwotę 374 zł. 

PRZYKŁAD 2 
Przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą wykonanych przez siebie dzieł sztuki. Dokonał sprzedaży na kwotę 10 000 zł, marża 2 000 zł. Tym razem stawka VAT wynosi 8%. Podatek VAT liczymy następująco: 
2 000/1.08x0,08 = 148,15 zł (~148 zł). Do urzędu skarbowego należy wpłacić kwotę 148 zł. 

Podatnik dokonujący rozliczeń metodą VAT marża musi być czynnym podatnikiem VAT i ma obowiązek składania deklaracji VAT oraz wysyłania pliku JPK_VAT. Metoda VAT marża daje możliwość rozliczania VAT za pomocą metody memoriałowej lub kasowej. Sprzedaż w systemie VAT marża jest dokumentowana za pomocą faktury VAT marża.

Kasa fiskalna, a rozliczenie VAT marża

Niektórzy przedsiębiorcy stosujący rozliczenie VAT marża i dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych mają obowiązek lub chcą stosować kasę fiskalną. W art. 111 ust. 3b ustawy o VAT znajduje się zapis następującej treści: 

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest […] marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Zgodnie z nim na kasie fiskalnej ujmuje się całą wartość sprzedaży, na którą składa się: podatek VAT, marża oraz przychód przedsiębiorcy.


Data publikacji: 2020-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU