Rekrutacja pracowników może dostarczyć wielu trudności. Jest to związane z czasem, jaki trzeba poświęcić na zatrudnienie nowych osób. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby umożliwiające usprawnienie procesu, który zakończy się zatrudnieniem właściwej osoby. Poniżej przedstawiamy przydatne wskazówki. jak znalezc wybrac zatrudnic pracownika

Dobre ogłoszenie to podstawa

Ogłoszenie rekrutacyjne jest bardzo istotne w procesie. Musi zawierać opis stanowiska i zakres obowiązków. Przedsiębiorca powinien podać warunki zatrudnienia, jednak szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Do warunków zatrudnienia zalicza się rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, oczekiwania w stosunku do kandydata i korzyści, jakie odniesie pracownik po zawiązanie stosunku pracy. Bardzo ważne, aby wszystkie informacje były proste, zwięzłe i precyzyjne, aby każda osoba czytająca ogłoszenie dobrze je rozumiała.

W ogłoszeniu powinny znaleźć się korzyści pracownicze - jeżeli pracodawca je przewiduje. To właśnie benefity pracownicze często stanowią powód złożenia CV w danej firmie, zamiast podjęcia zatrudnienia u konkurencji.

Dobry kontakt z kandydatami

W procesie rekrutacji ważny jest kontakt z kandydatami. Dzięki sprawnej komunikacji na każdym etapie proces przebiega sprawnie, nie zajmuje dużo czasu, a także stanowi zachętę dla potencjalnego pracownika. Zainteresowane osoby powinny uzyskać odpowiedź na wiadomość bez zbędnej zwłoki. Kilkudniowy, a co gorsza kilkutygodniowy czas oczekiwania z reguły oznacza rezygnację z rekrutacji.

W praktyce wielokrotnie mają miejsce sytuacje, kiedy do kandydata nie trafia odpowiedź albo zostaje wysłana zbyt późno - dotyczy to przypadków już po dostarczeniu CV, jak i informacji zwrotnej po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej. Brak szybkiego kontaktu może przyczynić się do utraty dobrego pracownika, który mógłby przyczynić się do rozwoju firmy i zwiększenia osiąganych zysków.

Jeżeli kandydaci muszą długo czekać na informację zwrotną, proces rekrutacji również się wydłuża, co jest niekorzystne dla pracodawcy, który powinien jak najszybciej znaleźć nową osobą do świadczenia pracy.

Szybkie przekazywanie informacji kandydatom jest bardzo istotne - nie ma znaczenia, czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna. Potencjalni pracownicy czekają na wyniki rekrutacji, gdyż brak oferty pracy w danej firmie jest dla nich równoznaczne z kontynuowaniem poszukiwań.

Doświadczenie i kwalifikacje - te kwestie należy dokładnie zweryfikować

W trakcie rekrutacji pracodawca musi uwzględnić doświadczenie zawodowe kandydatów oraz posiadane umiejętności. Warto przygotować listę pożądanych kompetencji, które należy znaleźć u potencjalnego pracownika.

Po wyznaczeniu zakresu obowiązków na dostępnym stanowisku łatwiej jest wyznaczyć podstawowe kompetencje z wyszczególnieniem obowiązkowych i dodatkowych umiejętności. Należy mieć na uwadze, iż poza doświadczeniem i umiejętnościami trzeba sprawdzić także osobowość kandydata. Bardzo ważne jest pragnienie samodoskonalenia, chęć do pracy i rozwoju, a także zaangażowanie.

Warto weryfikować portale branżowe i korzystać z systemu poleceń

Szybka i skuteczna rekrutacja może mieć nieco inną formę niż przesyłanie aplikacji przez kandydatów. Dobrym pomysłem jest weryfikacja stron branżowych, do których zalicza się na przykład LinkedIn. Wielu specjalistów ogłasza się na tego rodzaju platformach w celu nawiązania współpracy.

System rekomendacji dostępny w firmie także warto wziąć pod uwagę. Oznacza to rekrutowanie kandydatów na podstawie poleceń od zatrudnionych osób. Pracownik, polecając osobę, którą zna, w pierwszej kolejności zapoznaje się z jej doświadczeniem, kwalifikacjami i umiejętnościami, dzięki czemu sam potrafi zweryfikować, czy sprawdzi się ona na oferowanym stanowisku, czy też nie.


Data publikacji: 2023-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU