Nie każda działalność musi być prowadzona przez cały rok. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się zarządzać firmą tylko w sezonie. W takiej sytuacji ewidencja sprzedaży prowadzona jest tylko w określonym okresie roku podatkowego. Czasami i taka działalność wymaga posiadania np. kasy fiskalnej. leasing kasy fiskalnej na dzialalnosc sezonowa

Leasing kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z leasingu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, kiedy zamierzają zakupić samochód, maszyny oraz inne urządzenia wykorzystywane w firmie. Leasing kasy fiskalnej jest mniej popularną formą finansowania. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, a dokładniej art. 111 ust. 3ca, przedsiębiorcy mogą używać kas rejestrujących do prowadzonej ewidencji sprzedaży na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Jedynym warunkiem jest posiadanie potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że dana kasa spełnia wymagania techniczne dla kas rejestrujących. 

Leasing kasy fiskalnej przy działalności sezonowej

Przy działalności sezonowej zakup kasy rejestrującej za pomocą leasingu wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Przedsiębiorca, który bierze coś w leasing zobowiązany jest w każdym miesiącu do spłaty rat leasingowych. Wysokość raty zależy od wybranego okresu spłaty. Im dłuższy jest okres spłaty, tym wysokość raty leasingowej jest niższa. Leasing kasy rejestrującej może okazać się korzystnym wyborem, który pozwoli przedsiębiorcy nie ponosić od razu wysokich nakładów finansowych na zakup urządzenia za gotówkę. 

Zakup za gotówkę, a leasing kasy fiskalnej – różnice 

Zakup kasy fiskalnej za gotówkę:
 • możliwość odliczenia ulgi na zakup kasy w wysokości 700 zł
 • przedsiębiorca jest od razu właścicielem kasy
 • wykonywanie przeglądów okresowych w częstotliwości raz na 1 lub 2 lata
 • po zakończeniu działalności gospodarczej wszystkie obowiązki leżą po stronie przedsiębiorcy
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do wymiany pamięci kasy
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do utylizacji kasy.
Zakup kasy fiskalnej w leasingu operacyjnym:
 • brak prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej
 • raty leasingowe mogą być spłacane przez okres 1, 2, 3, 4, 5 lat
 • przedsiębiorca nie jest właścicielem kasy fiskalnej aż do momentu spłaty rat, po spłacie ma możliwość wykupu kasy
 • przedsiębiorca jako leasingobiorca ma obowiązek wykonać przegląd okresowy raz na rok
 • leasingodawca jako właściciel ma obowiązek wykonać czynności związane z zakończeniem pracy kasy
 • obowiązek wymiany pamięci kasy fiskalnej przez oddającego w użytkowanie
 • leasingodawca ma obowiązek utylizacji kasy.

Najem kasy fiskalnej przy działalności sezonowej

Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej mogą również skorzystać z najmu urządzenia.

Za najem pobierane są opłaty, które zależą od takich czynników, jak:
 • okres, na który została zawarta umowa
 • typ wybranej kasy (wynajmowane są tylko kasy online)
 • rodzaj usług dodatkowych, z których przedsiębiorca będzie korzystał w ramach najmu.
W ramach opłaty za najem przedsiębiorca może skorzystać: 
 • z fiskalizacji kasy
 • ze szkoleń
 • z dokonywania przeglądów okresowych
 • z serwisu.
Przedsiębiorca w ramach najmu kasy fiskalnej nie jest właścicielem urządzenia, dlatego jako najemca nie ma prawa do ulgi.

Wynajmujący ma obowiązek dokonywania:
 • przeglądów technicznych
 • wymiany pamięci kasy
 • utylizacji sprzętu.
Umowa najmu może trwać przez dowolny termin uzgodniony pomiędzy stronami. Przy najmie liczba obowiązków, za którą odpowiedzialny jest najemca jest niewielka. Za większość czynności odpowiada wynajmujący. Z reguły najemca użytkuje tylko kasę. 

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który zdecydował się na działalność sezonową i ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, to może taką kasę:
 • zakupić za gotówkę
 • skorzystać z leasingu
 • skorzystać z najmu.


Data publikacji: 2022-07-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU