Latem asortyment sprzedażowy warzyw i owoców zostaje poszerzony o produkty sezonowe. W tym okresie wiele osób może liczyć na dodatkowy dochód pochodzący ze sprzedaży warzyw i owoców uprawianych we własnych ogródkach. Czy taka działalność powinna być opodatkowana? sezonowa sprzedaz warzyw owocow podatek

Sprzedaż nieprzetworzonych warzyw i owoców, a podatek dochodowy

W zasadzie sprzedaż różnego rodzaju nieprzetworzonych warzyw i owoców nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zostało przyjęte, że taka działalność jest działalnością rolniczą, a ta zgodnie z przepisami ustawy o PIT zwolniona jest z opodatkowania. Dodatkowo zwolnieniu z zapłaty podatku dochodowego podlega także sprzedaż wszystkich jadalnych, rosnących dziko produktów leśnych, takich jak np.: grzyby, jagody, jeżyny, poziomki, czy wszelakie zioła. Bez znaczenia jest miejsce sprzedaży. Może nim być gospodarstwo rolne, ale równie dobrze stragan, czy budka przy drodze.

Od tej zasady obowiązuje jeden wyjątek, który dotyczy przychodów z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Zalicza się do nich między innymi: uprawę warzyw i owoców w szklarniach, hodowlę drobiu, prowadzenie pasiek. Działalność zostaje uznana za działy specjalne produkcji rolnej w momencie przekroczenia wielkości przychodu określonego w przepisach. 

Działy specjalne produkcji rolnej – wartości w 2021 roku

W rozporządzeniu z dnia 25 listopada 2020 roku wydanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej zostały wskazane wartości obowiązujące w 2021 roku (Dz. U. 2020 poz. 2218). 

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2

a) rośliny ozdobne
b) pozostałe


1 m2
1 m2


4
13


15
89
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 3 00
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2

a) rośliny ozdobne
b) pozostałe


1 m2
1 m2


9
5


80
01
4 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 64
5 Drób rzeźny powyżej 100 szt.:

a) kurczęta
b) gęsi


1 m2
1 m21


18
47


Dokumentowanie sprzedaży bez paragonu

Sprzedaż własnego produktu, która została uznana za działalność rolną zwolniona jest z obowiązku zapłaty podatku oraz konieczności dokumentowania jej za pomocą paragonu lub faktury.


Data publikacji: 2021-08-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU