Pakiet Przyjazne Prawo (PPP) ma ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Większość zmian weszła w życie już w styczniu 2020 r. Najważniejszymi są: prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochrona konsumencka dla firm zarejestrowanych w CEIDG. Co zawiera pakiet i kto z niego skorzysta? Prawo do błędu

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Państwo zawiera kilkadziesiąt ułatwień głównie dla małych i średnich firm. Wprowadzone zmiany są zgodne z tymi zawartymi w Konstytucji dla Biznesu oraz w Pakiecie MŚP. Nowe przepisy mają zastąpić stare, przestarzałe i zupełnie nie pasujące do współczesnych realiów gospodarczych. W założeniu nowe prawo ma być bardziej przyjazne dla małych firm.

Prawo do popełnienia błędu zasady działania i obowiązywania

Prawo do popełnienia błędu jest nowością w polskim systemie prawnym. Przedsiębiorca z sektora mikro, małych i średnich firm, który naruszy jednorazowo w ciągu 12 miesięcy przepisy prawa, to nie poniesie z tego tytułu odpowiedzialności. Może to być np.: błąd dotyczący prawa podatkowego, czy ustawy o ubezpieczeniach społecznych lub innych przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za które grozi mandat karny lub kara pieniężna. Nowe przepisy obejmują tylko przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Przy pierwszym naruszeniu, podatnik otrzyma jedynie upomnienie z obowiązkiem szybkiej naprawy błędu. 

Prawo do błędu obowiązuje od stycznia 2020 r. Może z niego skorzystać nowy przedsiębiorca w okresie 1 roku licząc od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Będzie dostępne również przy ponownym podjęciu działalności gospodarczej pod warunkiem, że upłynie co najmniej 36 miesięcy. Termin ten liczy się od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Jednak obowiązują tu pewne ograniczenia. Przedsiębiorca będzie mógł ponownie skorzystać z ułatwienia pod warunkiem, że nie popełni błędu kolejny raz oraz, że nie doszło do rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa. 
Według urzędników prawo do popełnienia błędu może dotyczyć nawet 300 000 tys. przedsiębiorców.

Ochrona konsumencka

jedna z bardziej ważnych zmian zawarta w Pakiecie Przyjazne Prawo, która ma wejść w życie 1 czerwca 2020r. Będzie dotyczyć jedynie firm z CEIDG. Przedsiębiorca jako osoba fizyczna, który zawrze umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zostanie objęty ochroną konsumencką pod warunkiem, że z treści umowy będzie wynikało, że nie stanowi ona charakteru zawodowego, który mógłby wynikać z przedmiotu wykonywanej działalności. Ochrona ma dotyczyć między innymi klauzul niedozwolonych, prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.


Data publikacji: 2020-02-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU