Sejm uchwalił nowy Pakiet MŚP, który obowiązuje od 2019 roku. Zmiany dotyczą chociażby opcji na wliczenia małżonka w koszt uzyskania przychodu bądź jednorazowe rozliczenie straty podatkowej, która nie przekracza 5 mln zł, a oprócz tego już dłużej nie obowiązuje przymus okresowych szkoleń BHP dla 5 milionów pracowników w branżach cechujących się najmniejszą wypadkowością.

Pakiet mśp 2019

Oprócz wymienionych zmian, obowiązuje także skrócenie z 150 do 90 dni terminu dającego prawo wierzycielowi, który nie pozyskał należności do rozpoczęcia użytkowania ulgi na złe długi w VAT, a także status „małego podatnika” zarówno w PIT, jak i CIT i dotyczy on przedsiębiorstw, gdzie sprzedaż nie przekracza 2 milionów euro rocznie (poprzednia kwota wynosiła 1,2 mln euro). Przez otrzymanie statusu „małego podatnika” przedsiębiorca może uprościć amortyzację, a także nie korzystać tak często z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT oraz CIT, a do tego może on skorzystać z niższego opodatkowania, obowiązuje w CIT.

To Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało taki pakiet o charakterze ułatwiającym, który zapewnia oszczędność oraz przywileje dla MŚP i za jego uchwaleniem opowiedziało się 420 posłów, nie było ani jednego sprzeciwu, a z kolei dwie osoby zdecydowały się na nie oddawanie głosu.

Nowelizacja wybranych ustaw w celu wprowadzenia ułatwień dla podatników w prawie podatkowym oraz gospodarczym (co oznacza Pakiet MŚP) to niemalże 50 uproszczeń, które według szacunków przez okres 10 lat zaoszczędzą dla przedsiębiorców prawie 4 mld złoty. Stanowią one następne – po pakiecie 100 zmian przygotowanych dla przedsiębiorstw oraz Konstytucji Biznesu. Zadaniem przepisów jest uproszczenie życia podatnikom, którzy działają w Polsce. Jednakże pakiet opiera się przede wszystkim na pomocy małym, a także średnim jednostkom gospodarczym.

Jakie ułatwienia zawiera Pakiet?
Między innymi zwolnienie podatkowe w CIT dla wybranych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) wygenerowanych ze sprzedaży udziałów bądź akcji (precyzując chodzi o sprzedanie udziałów lub akcji, kiedy ogółem występuje minimum 10 procent udziałów w spółce i trwa to co najmniej dwa lata). Oprócz tego występuje zwolnienie z podatku od kwot, które zostają wypłacone od ubezpieczyciela, a także kwot odszkodowań skierowanych na ponowne wybudowanie majątku, który uległ zniszczeniu. Zwolnienie jest związane z każdym środkiem trwałym, poza samochodami osobowymi.

Dodatkowo, ustawa bierze pod uwagę ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych, w sytuacji podatków lokalnych, co oznacza podatek od nieruchomości bądź podatek leśny, a także daje możliwość na przesyłanie ich przy pomocy drogi elektronicznej. W chwili dzisiejszej formularze posiadają wiele wersji, gdyż za ich stworzenie odpowiadają samorządy, a jak informuje resort rozwoju w znaczny sposób utrudnia to podatnikom, którzy są w posiadaniu nieruchomości na obszarze nie tylko jednej gminy, rozliczanie podatków należnym samorządom.

W przepisach następuje także pomniejszenie do 5 lat okresu obowiązkowego gromadzenia potwierdzonych sprawozdań finansowych. Aktualnie jest to obowiązek bezterminowy. Oprócz tego ma miejsce zderegulowanie wybranych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, chociażby związanych z okresem zawieszenia prowadzenia działalności firmy, albo uzupełniania księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego.

Oprócz tego są zmiany w działaniu spółki z o.o. Opiera się to chociażby na wykonywaniu każdej z uchwał przez wspólników na odległość w trybie obiegowym. Zmiany, o których mowa zawierają również zasady zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w sytuacji, kiedy w spółce została wygenerowana strata, albo w przypadku, kiedy osiągnięty zysk nie odpowiada planom.

Z kolei znajdujące się w przepisach rozwiązanie dotyczące jednoznacznego określenia skutków prawnych czynności wykonanej przez osobą nieuprawnioną do reprezentowania spółki ma być pomocne w powiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest opcja na wezwanie telefoniczne bądź mailowe przez ZUS bądź pracodawcę osoby ubezpieczonej, które dotyczy „kontroli czasowej niezdolności do pracy”.


MPiT zwraca uwagę, iż wliczenie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu jest definitywnym pozytywem przede wszystkim dla mikro oraz małych przedsiębiorstw prowadzonych przez rodziny. „Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia bądź dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny” – wskazuje resort. Jest to rozwiązanie pozytywne dla minimum kilkudziesięciu tysięcy działających przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę „małego podatnika” ich kwartalna metoda rozliczania jest jednoznaczna z mniejszą ilością formalności dotyczących generowania oraz przesyłania deklaracji, a także wykonywania przelewów – precyzując będzie miało miejsce dokonywanie tylko 4 przelewów, a nie 12. Oprócz tego status małego podatnika” umożliwia ułatwienia w amortyzacji, a także nie tak częste wpłacanie zaliczek na PIT oraz CIT, a dodatkowo do mniejszego opodatkowania (dotyczy to tylko i wyłącznie CIT). Posłużmy się przykładem, gdzie biorąc pod uwagę przychody wynoszące 7,6 mln złoty (czyli mniej więcej 1,8 mln euro) oraz największą wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (co stanowi 50 tys. euro), jednorazowa amortyzacja możliwa w pierwszym roku wygeneruje zysk dla przedsiębiorcy niemalże 25 tysięcy złotych, informuje MPiT.

Występujące w Pakiecie MŚP zasady oraz przepisy w większości zaczęły obowiązywać w roku 2019, jednakże te związane z kategorią „małego podatnika” weszły w życie w roku 2020.

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-21
Data publikacji: 2019-02-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU