Czasami pomimo dołożonych starań na wystawianych fakturach mogą pojawić się błędy zarówno formalne jak i merytoryczne. Jak należy postąpić jeżeli błąd dotyczy danych formalnych widniejących na fakturze? W jaki sposób można poprawić błąd na fakturze kosztowej? blad na fakturze zakupu korekta

Nota korygująca – kiedy się ją wystawia?

W przypadku kiedy nabywca otrzyma od dostawcy fakturę zawierającą błąd formalny (np. w nazwie firmy lub w numerze NIP), to nie musi zwracać się do wystawcy o wystawienie faktury korygującej. Wystarczy, jeżeli skoryguje błąd samodzielnie za pomocą noty korygującej

Nota korygująca jest dokumentem służącym do korekty wybranych pozycji z faktury. Wystawia się ją w sytuacji kiedy pomyłka dotyczy:
 • daty wystawienia faktury pierwotnej
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi
 • numeru faktury
 • imion i nazwisk lub nazw podatnika oraz nabywcy towarów bądź usług, a także ich adresów
 • nazwy towaru lub usługi.
Błędy wartości cyfrowych, jak np. błędne wyliczenia wymagają wystawienia przez dostawcę faktury korygującej. 

Nota korygująca – jakie dane powinna zawierać?

Nota korygująca, aby była poprawna musi zawierać określone dane. Koniecznie muszą znaleźć się na niej niżej wymienione elementy, które zostały wskazane w art. 106k ustawy o VAT w sprawie wystawiania faktur, czyli:
 • oznaczenie „Nota korygująca”
 • kolejny numer
 • data wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury bądź faktury korygującej wraz z ich adresami i numerami NIP
 • dane zawarte w poprawianej fakturze, jak: data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy i ilości towarów lub usług, których dotyczy faktura
 • wskazanie korygowanej treści oraz podanie prawidłowej. 

Akceptacja noty

W zasadzie, aby nota i faktura korygująca były ważne muszą zostać zaakceptowane przez odbiorcę. W art. 106k ust. 2 ustawy o VAT zostało wskazane, że nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. W przepisie brak jest podanego sposobu jak ma wyglądać taka akceptacja. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma już obowiązku składania na nocie podpisu odbiorcy. Oznacza to, że każdy zwrot potwierdzenia odbioru listu poleconego, czy wiadomości elektronicznej przez odbiorcę oznacza potwierdzenie zaakceptowania noty.


Data publikacji: 2021-11-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU