Samozatrudnienie to określenie działalności osób, które wykonują pracę we własnym imieniu i na swój rachunek. Wymogiem jest wpis do CEIDG, świadczenie usług na rzecz jednego kontrahenta (firmy) albo kilku firm. Będąc samozatrudnionym, zabrania się zatrudniania pracowników. samozatrudnienie u pracodawcy wady zalety

Samozatrudnienie – co to jest?

Samozatrudnienie wymaga rejestracji działalności gospodarczej w celu świadczenia usług na rzecz innych przedsiębiorców. Po rejestracji firmy, przedsiębiorca reguluje podatki i składki ZUS, a także jest zobligowany do prowadzenia księgowości i innych obowiązków związanych z firmą.

Samozatrudnione osoby wielokrotnie współpracują z byłym pracodawcą. Jeśli zakres obowiązków jest taki sam, przedsiębiorca nie może rozliczać się na zasadach ryczałtu i podatku liniowego, a także wybrać ulgi na start, czyli skorzystać z 6 miesięcy bez obowiązku opłacania składek ZUS. Współpraca z byłym albo obecnym pracodawcą może odbywać się tylko na zasadach współpracy, którą potwierdza umowa zlecenia, umowa o dzieło albo umowa o współpracy. Samozatrudniony jest wpisany do umowy jako zleceniobiorca albo wykonawca dzieła. Zawarcie wymienionych umów nie klasyfikuje osoby samozatrudnionej jako pracownika.

Osoby samozatrudnione można spotkać przede wszystkim w branży handlowej, budowlanej oraz informatycznej. To częsty wybór dziennikarzy, prawników, doradców, lekarzy, projektantów i twórców.

Wśród najważniejszych korzyści samozatrudnienia można wskazać:
 • poprawę sytuacji materialnej,
 • wzrost kreatywności,
 • wykorzystywanie własnych pomysłów i praca na wyznaczonych przez siebie zasadach,
 • możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami,
 • oszczędność, gdyż wybrane wydatki ponoszone na działalność mogą zostać zakwalifikowane jako koszty i odjęte od podstawy opodatkowania.
Do najczęściej występujących kosztów w firmie można zaliczyć nabycie samochodu, opłaty ponoszone na paliwo czy wydatki na szkolenia.

Jakie są wady samozatrudnienia?

Bycie samozatrudnionym to spora odpowiedzialność i dodatkowe obowiązki, a dokładnie:
 • konieczność prowadzenia księgowości (opcjonalnie może się tego podjąć biuro rachunkowe),
 • obowiązek regulowania składek ZUS i podatków,
 • archiwizacja dokumentacji firmowej,
 • przechowywanie faktur kosztowych,
 • fakturowanie, czyli dokumentacja uzyskiwanych przychodów.
Samozatrudniony nie korzysta z benefitów dedykowanych do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:
 • nie ma płatnego urlopu,
 • zatrudnienie nie jest tak stabilne, jak w przypadku umowy o pracę,
 • nie istnieje okres wypowiedzenia wyznaczony przez ustawodawcę,
 • okres choroby nie jest płatny,
 • emerytura z ZUS jest niższa,
 • nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyńskiego,
 • samozatrudniony nie może korzystać z pakietów socjalnych finansowanych przez przedsiębiorcę.

Kiedy samozatrudnienie jest legalne?

PIP, US albo ZUS może zakwestionować samozatrudnienie i zauważyć, że działanie przedsiębiorcy ma na celu działanie niezgodne z obowiązującymi przepisami, a profil firmy jest fikcyjny. Niniejsza sytuacja ma miejsce, gdy zawarta współpraca przypomina zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, co oznacza wykonywanie konkretnej pracy (określony rodzaj) na rzecz usługodawcy i pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wskazanym przez podmiot zlecający, a także samozatrudniony utrzymuje wynagrodzenie. Jeżeli spełnione zostaną niniejsze przesłanki, samozatrudniony musi spodziewać się konsekwencji swojego postępowania.


Data publikacji: 2024-03-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU