Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców zwiększają się każdego roku. Duża część płatników ma problem z ich zapłatą, zwłaszcza nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Co jakiś czas rząd chce ulżyć przedsiębiorcom w płatnościach i wprowadza nowe ulgi. Jedną z najnowszych propozycji jest możliwość skorzystania z wakacji od składek na ZUS. Na czym ma polegać nowa propozycja? wakacje od skladek zus dla firm

Wakacje od składek ZUS - projekt

Projekt wakacji ZUS z przeznaczeniem dla jednoosobowych działalności gospodarczych znalazł się w wykazie plac legislacyjnych rządu. Ma on zostać przyjęty jeszcze w I kwartale 2024 roku. Wakacje składkowe najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od 2025 roku. Taka daleka data wiąże się z faktem, że czas na przygotowanie budżetu na 2024 rok był dość krótki i dlatego brak jest zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Nie oznacza to jednak, że wakacje kredytowe nie zostaną wprowadzone wcześniej o ile miejsce będzie miała nowelizacja budżetu i znajdą się pieniądze na ten cel. Projekt wakacji składkowych obejmuje ustalenia pomiędzy partiami wchodzącymi w skład koalicji, która stworzyła nowy rząd. Z powyższego rozwiązania przedsiębiorca będzie mógł skorzystać raz w roku i nie opłacać składki za jeden miesiąc. Wakacje będą mogły zostać przedłużone, jeżeli przedsiębiorca udokumentuje brak dochodu lub wykaże stratę w działalności. 

Wakacje od ZUS – jakie są założenia? 

Wakacje od składek ZUS są rozwiązaniem, którego celem jest odciążenie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od ponoszenia wysokich kosztów obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Powyższą ulgą będą objęci przedsiębiorcy, potrafiący udokumentować brak dochodu lub poniesioną stratę w działalności. Zapłata składek będzie mogła być zawieszona na 3 miesiące, chociaż być może będzie to nawet pół roku. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. W okresie korzystania z wakacji składkowych płatnik nie zostanie wyrejestrowany z ubezpieczeń i nie utraci prawa do zasiłku chorobowego. Po 3 miesiącach nie będzie musiał ponownie rejestrować się do ZUS-u. Składki zostaną przywrócone automatycznie. Najprawdopodobniej projekt zacznie obowiązywać w 2025 roku.

Dla kogo wakacje ZUS?

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od wybranej formy opodatkowania podatku dochodowego, w tym także samozatrudnieni. Ulga ma charakter dobrowolny. 

Wakacje od składek na ZUS, a zasiłek dla przedsiębiorcy 

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę lub nie osiągają dochodu w danym okresie zostaną objęci jeszcze innym rodzajem pomocy. Otóż będą mogli ubiegać się o wypłatę specjalnego dodatku w formie zasiłku w wysokości 50% aktualnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4 242 zł, czyli połowa to będzie 2 121 zł. Od lipca 2024 roku kwota zostanie podwyższona do wartości 4 300 zł (50% - 2 150 zł). 

Podsumowując, przedsiębiorca oprócz zawieszenia składek ubezpieczeniowych ZUS będzie mógł otrzymać specjalny zasiłek, który pomoże mu przetrwać ciężkie chwile, kiedy będzie w trudnej sytuacji finansowej. Przedstawione rozwiązania zostały wymyślone w odpowiedzi na rosnące wynagrodzenia, których konsekwencją są wyższe składki na ZUS. Duża część przedsiębiorców nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru i zawiesza działalność lub z niej rezygnuje. 

Po co wakacje w składkach ZUS?

Celem wakacji składkowych jest pomoc przedsiębiorcom, aby nie musieli zawieszać i zamykać prowadzonych jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku, jeżeli opłaty za składki ZUS oraz podatki okażą się dla danego przedsiębiorcy za wysokie i będą przekraczały jego możliwości finansowe, to przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi przy jednoczesnym prowadzeniu działalności.  

Wysokość składek na ZUS w 2024 roku

Przedsiębiorca płaci składki na ZUS naliczane od 60% przeciętnego wynagrodzenia. W związku ze wzrostem wynagrodzenia wzrastają też składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców. W 2023 roku składki wynosiły 1 418,48 zł. Natomiast w 2024 roku będzie to już kwota ok. 2 000 zł.


Data publikacji: 2024-01-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU