Kiedy przedsiębiorstwo znajdzie się w trudnej sytuacji albo zajmuje się sprzedażą sezonowych usług czy towarów, istnieje możliwość zawieszenia działalności. Warto bliżej przyjrzeć się temu pojęciu. Zawieszenie firmy oznacza czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorców, którzy w wybranym okresie nie chcą albo nie mogą prowadzić swojej firmy. Sytuacja nie skłania ich do jej zamknięcia, gdyż w przyszłości planują ponowne wznowienie działalności. Czy przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS w przypadku zawieszenia pracy przedsiębiorstwa? kiedy zawiesic działalnosc zeby nie placic ZUS

Zawieszenie działalności – co trzeba wiedzieć?

Korzystając z ustawy Prawo przedsiębiorców, dowiadujemy się, że osoba prowadząca działalność ma możliwość zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą.
Występują dwie opcje:
 • na czas określony,
 • na czas nieokreślony.
Warto mieć świadomość, że zawieszenie działalności musi trwać minimum 30 dni.

W tym miejscu należy podkreślić, że nie każdy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność. Zgodnie z art. 22 ustawy 2 Prawa przedsiębiorców zasada dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest zawieszenie działalności przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników przebywających na urlopie wychowawczym bądź macierzyńskim.

Zawieszenie działalności gospodarczej – jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie swojej działalności, nie ma prawa wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia można:
 • wykonywać działania potrzebne do utrzymania bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
 • uzyskiwać należności bądź regulować zobowiązania, które miały miejsce przed zawieszeniem działalności,
 • zbywać własne środki trwałe oraz wyposażenie,
 • brać udział w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych oraz administracyjnych dotyczących działalności gospodarczej wykonywanej zanim zdecydował się na zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • uzyskiwać przychody finansowe z prowadzonej działalności, jednak przed jej zawieszeniem,
 • być poddanym kontroli zgodnie z przepisami obowiązującymi przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Jak zgłosić zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej musi zostać udokumentowane przy pomocy formularza CEIDG-1. Po wypełnieniu dokument trafia do urzędu gminy. W formularzu wymagane jest zaznaczenie 3-go kwadratu, czyli „wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”. W kolejnym kroku należy wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia i planowany okres, który musi być dłuższy niż 30 dni.

Formularz może zostać złożony osobiście w urzędzie gminy albo poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej jest przesyłana również do ZUS-u. Jest to wykonane automatycznie po dostarczeniu do odpowiedniego urzędu formularza CEIDG-1.

ZUS wystawia następujące dokumenty:
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek,
 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń przedsiębiorcy i pracowników, którzy przebywają na urlopie wychowawczym albo macierzyńskim,
 • ZUS ZSNA - wyrejestrowanie członków rodziny, jeśli są zgłoszeni. 
Po przygotowaniu wymienionych dokumentów przedsiębiorca otrzymuje z ZUS-u stosowną informację.

Zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy warto?

Przedsiębiorca, który zdecydował się zawiesić swoją działalność gospodarczą, nie musi płacić składek społecznych oraz składek zdrowotnych w przypadku pełnych miesięcy. Dlatego tak ważny jest wybór właściwej daty zawieszenia działalności gospodarczej.

Kiedy jest najlepszy czas na zawieszenie działalności, żeby uniknąć płacenia składek?
Aby przedsiębiorca był zwolniony z opłacania składki społecznej, wystarczy uzupełnić odpowiedni formularz  – zwolnienie jest liczone od pierwszego dnia wskazanego we wniosku. Kiedy zawieszenie następuje w środku miesiąca, naliczanie odbywa się proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności przed jej oficjalnym zawieszeniem.

PRZYKŁAD 1
Pan Tomasz zawiesił swoją działalność dnia 10 lipca. W ZUS-ie ma przypisany kod  05 10, co oznacza, że płaci pełne składki. W trakcie przygotowania deklaracji ZUS DRA za sierpień pan Tomasz zmniejszył podstawę składek społecznych po 9 dniu prowadzenia działalności, co miało miejsce od 1 do 9 lipca. Z kolei składka zdrowotna musi zostać uregulowana przez niego za cały miesiąc prowadzenia działalności.

Podstawa składek „duży ZUS”: 3553,20 zł,
3553,20 zł : 31 dni (liczba dni w lipcu) x 9 (liczba dni prowadzenia działalności przed zawieszeniem) = 1031,58 zł
Podstawa składek w lipcu wynosi 1031,58 zł
Składka emerytalna: 1031,58 zł x 19,52% = 201,36 zł
Składka rentowa: 1031,58 zł x 8% = 82,53 zł
Składka wypadkowa: 1031,58 zł x 1,67% = 17,23 zł
Składka chorobowa (dobrowolna): 1031,58 zł x 2,45% = 25,27 zł
Składka na Fundusz Pracy:1031,58 zł x 2,45% = 25,27 zł
Suma składek społecznych i FP za lipiec jest równa 351,66 zł

Kwota składki zdrowotnej jest uwarunkowana uzyskanym dochodem firmy.
Składka zdrowotna jest obliczana na podstawie dochodu/przychodu i musi być uregulowana w całości, nawet jeśli działalność była prowadzona tylko przez 1 dzień. Przedsiębiorca ma obowiązek uregulować całą składkę zdrowotną- to wartość niepodzielna.

Dla przedsiębiorcy najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności gospodarczej w pierwszym dniu miesiąca. Wtedy nie płaci zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

PRZYKŁAD 2
Pani Katarzyna dostarczyła do urzędu gminy wniosek CEIDG-1 wskazujący na zawieszenie działalności gospodarczej w dniu 1 listopada. Ostatnie składki ZUS będą przez nią uregulowane za wrzesień (do 10 listopada). Jednak za listopad pani Katarzyna nie zapłaci żadnych składek społecznych.

PRZYKŁAD 3
Pan Janusz zawiesza działalność gospodarczą 31 października. Zgodnie z przepisami prawa musi uregulować pełną składkę zdrowotną oraz składkę społeczną pomniejszoną o jeden dzień.

Jak wygląda zawieszenie działalności dla przedsiębiorców korzystających z ulg?

Kiedy przedsiębiorca płaci składki preferencyjne bądź korzysta z ulgi na start, ma prawo zawiesić swoją działalność. Jednak okres zawieszenia jest wliczany do czasu prowadzenia działalności, co oznacza 6 miesięcy w przypadku ulgi na start i 24 miesiące dla stawek preferencyjnych. Okres, przez jaki obowiązuje ulga, zostaje pomniejszony o czas zawieszenia.

Dla przedsiębiorcy zawieszenie prowadzenia działalności jest okresem przejściowym. Najczęściej jest uwarunkowane sezonowością prowadzenia firmy oraz generowaniem niższych przychodów. Odpowiednia data zawieszenia działalności wiąże się dla przedsiębiorcy ze sporą oszczędnością w opłacaniu składek ZUS.


Data publikacji: 2022-10-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU