W Polsce w dalszym ciągu sporo osób zatrudnionych jest bez żadnej umowy lub otrzymuje część wynagrodzenia pod tzw. stołem bez udokumentowania. Kwestia nielegalnego zatrudnienia znalazła nowe uregulowania w Polskim Ładzie. zatrudnienie na czarno

Praca na czarno, a przepisy

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika bez udokumentowania na piśmie, czyli bez zawartej w wymaganym terminie umowy wraz z określeniem jej warunków, to mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem. Do końca 2021 roku zatrudnienie na czarno wiązało się z pociągnięciem do odpowiedzialności zarówno pracodawcy jak i pracownika. Jeżeli nielegalne zatrudnienie zostało ujawnione, to pracownik był zobowiązany do zapłaty zaległych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS w części płaconej za siebie. Zasady te zostały zmienione w Polskim Ładzie. 

Nielegalne zatrudnienie – nowe przepisy wprowadzone przez Polski Ład

Od 2022 roku zmieniły się między innymi przepisy dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników. Zgodnie z nowymi zasadami pełną odpowiedzialność za pracę na czarno ponosi jedynie pracodawca. Pracownik nie jest objęty żadnymi przykrymi konsekwencjami takiego zatrudnienia.

W przypadku kiedy praca bez umowy zostanie ujawniona, to pracodawca zostaje zobowiązany do: 
  • rozpoznania dodatkowego przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia
  • zapłaty w całości (część pracownika i pracodawcy) składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej od wszystkich wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na czarno lub wypłat pod stołem.
W tej sytuacji pracodawca nie będzie mógł zaliczyć wypłaconych wynagrodzeń oraz składek na ZUS, do kosztów uzyskania przychodów. 

Praca na czarno, a konsekwencje dla pracownika

Zgodnie z nowymi przepisami, od stycznia 2022 roku pracownicy zostali wyłączeni z odpowiedzialności za wykonywanie pracy na czarno lub przyjmowania części wynagrodzenia poza umową. W związku z tym:
  • nie zapłacą podatku od wypłaconych wynagrodzeń
  • nie zapłacą składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia (składki będzie miał obowiązek zapłacić pracodawca w części za siebie i za pracownika)
  • będą objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.


Data publikacji: 2022-01-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU