Polski rząd za pośrednictwem wprowadzanych przepisów Polskiego Ładu podejmuje walkę z nielegalnym zatrudnianiem. Zgodnie z nowymi przepisami za tzw. zatrudnienie na czarno odpowiedzialnością zostanie obarczony jedynie pracodawca. odpowiedzialnosc pracodawcy nielegalne zatrudnienie pracownika

Praca na czarno i ukrywanie dochodów

Niezgodne z prawem jest zatrudnianie pracowników bez umowy, a także zaniżanie pensji pracowników i wykazywanie niższych kwot w prowadzonej dokumentacji. Rząd poprzez Polski Ład chce zlikwidować takie działania, które są nie tylko niekorzystne dla pracowników, ale także zmniejszają w znaczny sposób wpływy do budżetu państwa. 

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Na podstawie nowych przepisów, jeżeli zostanie stwierdzone nielegalne zatrudnienie lub zaniżenie składek pracowników, to w tej sytuacji składki od wynagrodzenia będzie musiał opłacić płatnik składek z własnych środków. Będzie dotyczyć to zarówno pracowników zatrudnionych nielegalnie jak i tych, za których składki płacone są w niższych kwotach w stosunku do tych jakie rzeczywiście powinny zostać zapłacone.   

W nowych przepisach znajdzie się zapis, na podstawie którego będzie można zaliczyć do przychodów pracodawcy z działalności gospodarczej, kwoty wynikające z nielegalnego zatrudnienia. W tej sytuacji pracodawca będzie musiał za każdy miesiąc zatrudnienia pracownika na czarno doliczyć do swojego przychodu, przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę jakie będzie obowiązywało w danym miesiącu, co sprawi, że będzie musiał zapłacić podatek dochodowy za wynagrodzenie pracownika.
 

Podsumowanie - skutki dla pracodawcy oraz inne konsekwencje wynikające z nowych przepisów 

Zgodnie z nowymi przepisami odpowiedzialnością za nielegalne zatrudnianie pracowników, a także zaniżanie wynagrodzeń pracowniczych, odpowiedzialność poniesie jedynie pracodawca. Konsekwencje wynikające z tego typu działań będą dla niego bardzo bolesne. Obciążenia składkowe i podatkowe mają skłonić przedsiębiorców do zatrudniania pracowników tylko w sposób legalny oraz niestosowania wypłaty pod tzw. stołem. 

Nowe przepisy zostały stworzone w celu wyeliminowania zjawiska zatrudniania na czarno oraz skłonienia w ten sposób osób zatrudnionych do ujawniania nielegalnego zatrudnienia lub pracy za minimalne wynagrodzenie, które w rzeczywistości jest wyższe.


Data publikacji: 2021-12-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU