Pracownikowi, który wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych należy się zwrot kosztów z tego tytułu w formie wypłaty ryczałtu. Zwykle zwrot kosztów następuje na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. miesieczna kwota ryczaltu za uzywanie samochodu do celow sluzbowych

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2024 roku

Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą przekraczać niżej wymienionych wartości:
  • dla samochodu osobowego:
    • o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł
    • o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł
  • dla motocykla – 0,69 zł
  • dla motoroweru – 0,42 zł

Maksymalne kwoty ryczałtu w 2024 roku

Zgodnie z przepisami maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych w 2024 roku kształtują się następująco: 
Limit kilometrów Pojemność silnika
Do 900 cm3 Powyżej 900 cm3
300 km 267,00 zł 345,00 zł
500 km 445,00 zł 575,00 zł
700 km 623,00 zł 805,00 zł


Wysokość limitu kilometrów zależy od liczby mieszkańców danego miasta lub gminy, w których pracownik jest zatrudniony.

Limit nie może być wyższy od podanych niżej wartości : 
  • 300 km – do 100 000 mieszkańców
  • 500 km – ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców
  • 700 km – ponad 500 000 mieszkańców.

Potrzebujesz policzyć koszt przebiegu pojazdu?
Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora kilometrówki online

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-03
Data publikacji: 2022-06-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Han
03 Listopad 2022

Kwoty ryczałtu obecnie nie pokrywają faktycznego kosztu, a liczenie stawek wg ilości mieszkańców to już całkiem nie rozumiem. Jak trzeba jeździć to trzeba, czy to małe miasto czy duże. Dla pracodawcy to korzyść, że służbowego nie musi kupować.