Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie różnych umów. W zależności od formy zatrudnienia koszt utrzymania pracownika może być różny. Jak kształtują się koszty zatrudnienia przy umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych, zlecenia i o dzieło? koszt zatrudnienia pracownika 2022

Umowa o dzieło, a koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku umów o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS, co oznacza, że kosztem dla przedsiębiorcy jest tylko samo wynagrodzenie brutto zleceniobiorcy. 

Obowiązek ubezpieczenia przy umowie o dzieło występuje jedynie w przypadku kiedy zatrudniony zawiera umowę z własnym pracodawcą lub w przypadku kiedy umowa o dzieło wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy.

Umowa zlecenia, a koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku umowy zlecenia wysokość kosztów zatrudnienia zależy od czynników, które charakteryzują zatrudnionego. Wynagrodzenie zleceniobiorcy musi mieć przynajmniej wysokość minimalnej stawki godzinowej, która na 2022 rok została ustalona na kwotę 19,70 zł brutto/godzinę

Zleceniobiorca Koszt zleceniodawcy
Umowa zlecenia jest jedynym źródłem zatrudnienia Wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę (ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP)
Osoba jest dodatkowo zatrudniona w innej firmie, w której otrzymuje wynagrodzenie równe przynajmniej wynagrodzeniu minimalnemu Wynagrodzenie brutto
Student do ukończenia 26 lat Wynagrodzenie brutto

Umowa o pracę, a koszt zatrudnienia pracownika

Przy umowie o pracę na koszty uzyskania przychodu pracodawcy składa się: wynagrodzenie brutto oraz składki ubezpieczeniowe ZUS obciążające nie tylko pracownika, ale również pracodawcę. 


Rodzaj ubezpieczenia Składki płacone przez pracodawcę Składki płacone przez pracownika
Emerytalne 9,76% 9,76%
Rentowe 6,50% 1,50%
Wypadkowe 1,67% -
Chorobowe - 2,45%
Zdrowotne - 9,00%
FP 2,45% -
FGŚP 0,1% -


W przypadku ubezpieczenia wypadkowego stopa procentowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Standardowa stopa procentowa dla ubezpieczenia wypadkowego obowiązuje od 1 kwietnia 2018 roku. 
Dodatkowe obciążenie pracodawcy (oprócz wynagrodzenia brutto) wynosi ok. 20% wynagrodzenia brutto. 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika od 1 stycznia 2022 roku

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku wynosi 3 010 zł brutto. W związku z jego podwyższeniem w stosunku do roku 2021 wzrastają również koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę.
Przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 3 010 zł brutto, to koszt całkowity jego zatrudnienia wyniesie 3 626,46 zł

Rodzaj ubezpieczenia Składki płacone przez pracodawcę Wartość składki, która obciąża pracodawcę
Emerytalne 9,76% 3 010 zł x 9,76% = 293,78 zł
Rentowe 6,50% 3 010 zł x 6,50% = 195,65 zł
Wypadkowe 1,67% 3 010 zł x 1,67% = 50,27 zł
FP 2,45% 3 010 zł x 2,45% = 73,75 zł
FGŚP 0,1% 3 010 zł x 0,1% = 3,01 zł
Razem   616,46 zł

Data publikacji: 2022-01-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU