Z roku na rok catering dietetyczny cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, pragnących zaoszczędzić czas i dbających o zdrowy tryb życia zatrudnionych osób. Czy catering stanowi koszty uzyskania przychodu dla firmy? catering dietetyczny w kosztach firmy
Prawo podatkowe wskazuje, iż wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem iż spełnione zostaną przesłanki wyznaczone przez ustawodawcę. Przede wszystkim musi być niezbędny do uzyskania przychodu bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Kolejny warunek to bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a prowadzoną działalnością. Zakwalifikowanie cateringu dietetycznego do kosztów uzyskania przychodu nie jest jednoznaczne, dlatego konieczne jest przeanalizowanie sytuacji z ekspertem podatkowym.

Czy catering dietetyczny może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu?

Warunkiem zakwalifikowania cateringu dietetycznego do kosztów firmowych jest powiązanie go z prowadzoną działalnością. Ten warunek zostaje spełniony, jeżeli dostarczane jedzenie pozwala na zachowanie dobrego zdrowia i wydolności zatrudnionych osób, co ma korzystnych wpływ na pozycję firmy na rynku. Kluczowe znaczenie odgrywa poprawna dokumentacja ponoszonych wydatków, co ułatwi weryfikację dokonywaną przez organy podatkowe.

Ryzyka i korzyści związane z cateringiem dietetycznym

Po zakwalifikowaniu cateringu dietetycznego do kosztów uzyskania przychodu podstawa opodatkowania zostaje zmniejszona. To niewątpliwa zaleta dla każdego przedsiębiorcy, jednak do kosztów nie można wprowadzać wszystkich wydatków, gdyż takie postępowanie zostanie zakwestionowane przez organy podatkowe. Aby nie popełnić błędów, ewidencja powinna zostać zweryfikowana przez doradcę podatkowego.

Kilka słów podsumowania

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na catering dietetyczny dla zatrudnionych osób, gdyż ma szereg korzyści. Jednak, czy wydatki poniesione na catering mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu, powinno zostać zweryfikowane przez specjalistę z zakresu prawa podatkowego, gdyż wymagane jest spełnienie warunków wyznaczonych przez ustawodawcę.


Data publikacji: 2023-12-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU