Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności często korzystają z usług cateringowych i gastronomicznych. Obydwie związane są z dostarczaniem posiłków. Różnią się tylko miejscem świadczenia usługi, co ma istotne znaczenie w przypadku możliwości odliczania podatku VAT. cateringowe gastronomiczne odliczenie vat

Czym są usługi cateringowe, a czym gastronomiczne?

Usługa gastronomiczna oznacza przygotowanie i podanie posiłku na miejscu, w którym jest przyrządzany, np. w restauracji.

Z kolei usługa cateringowa polega na: 
  • dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności bądź napojów
  • dostarczaniu żywności i napojów, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi razem z odpowiednimi usługami wspomagającymi i pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie.
Usługi cateringowe są świadczone poza lokalem usługodawcy. Przygotowane posiłki są dostarczane pod adres wskazany przez zamawiającego. Najczęściej jest nim siedziba firmy.

Usługa gastronomiczna, a podatek VAT

Usługi gastronomiczne są często wybierane przez firmy w ramach spotkań przez nie organizowanych. Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług zależy od związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi. Od tej reguły są pewne wyjątki. Jeden dotyczy zakupu usług gastronomicznych. Przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od usługi gastronomicznej polegającej na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu jego przyrządzenia oraz w odniesieniu do usług noclegowych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). 
Jeżeli przedsiębiorca dokona zakupu usługi gastronomicznej będącej częścią usługi kompleksowej (organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników razem z poczęstunkiem) to może odliczyć w całości podatek VAT. Kiedy natomiast kupuje samodzielną usługę gastronomiczną nie ma możliwości skorzystania z obniżenia podatku VAT naliczonego.

PRZYKŁAD 1
Firma prowadzi działalność w zakresie organizacji szkoleń dla zewnętrznych kontrahentów. W zakres wchodzi również zakup poczęstunku jako usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia. Czy przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony od dokonanych zakupów?

Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu powyższej usługi, nawet jeżeli występuje związek pomiędzy dokonanym zakupem, a prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. 

Podatnik, który nabywa usługę gastronomiczną i nie może skorzystać z odliczenia podatku VAT musi ująć w KPiR wartość brutto usługi jaka wynika z faktury i umieścić ją w rubryce „Pozostałe wydatki”. 
Bardzo ważne jest, aby usługa gastronomiczna nie była kosztem reprezentacji, gdyż nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Usługa cateringowa, a podatek VAT

Usługa cateringowa nie jest usługą gastronomiczną co oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od jej zakupu. Nie ma tu znaczenia czy catering jest usługą samodzielną czy też zawiera się w usłudze kompleksowej. Stanowisko w tej sprawie zostało potwierdzone w wydanych interpretacjach podatkowych.

PRZYKŁAD 2 
Firma organizuje szkolenia na zlecenie kontrahentów z zewnątrz. Na czas szkolenia zapewnia dla uczestników usługę cateringową. Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony od zakupów?

Odpowiedź: 
Firma ma prawo obniżyć podatek należny od naliczonego, który wynika z otrzymanych faktur będących dokumentem dokonania zakupu usług w zakresie, w którym zakupione usługi cateringu są związane z czynnościami opodatkowanymi.


Data publikacji: 2020-01-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU