Z podróżą służbową wiążą się określone wydatki, które ponosi osoba będąca na wyjeździe służbowym. Czy wydatki poniesione np. na zakup artykułów spożywczych podczas wyjazdu służbowego mogą stanowić koszt podatkowy? zakup artykulow spozywczych podroz sluzbowa

Katalog kosztów pracowniczych - wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu

Katalog wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wymieniony przepis zawiera wykaz kategorii wydatków, które mogą zostać rozliczone jako koszt firmowy przedsiębiorcy.  Do grupy tej zaliczają się między innymi diety stanowiące rekompensatę poniesionych wydatków na zakup jedzenia podczas odbywanej podroży służbowej. 

Katalog kosztów pracowniczych jest katalogiem otwartym. Znajdują się w nim wynagrodzenia, nagrody, koszty podroży służbowej, zakwaterowania oraz inne wydatki. Zakup artykułów spożywczych dla pracowników podczas podróży służbowej spełnia kryteria narzucone kosztom uzyskania przychodu i dlatego taki wydatek może być ujęty przez przedsiębiorcę w książce przychodów i rozchodów. 

Potwierdzeniem tego jest interpretacja podatkowa z dnia 10 marca 2022 roku, nr 0111-KDIB1-1.4010.561.2021.4.EJ, w której Dyrektor KIS uznał, że stanowisko Wnioskodawcy odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup artykułów spożywczych na rzecz pracowników podczas podróży służbowej jest prawidłowe. 

Wydatki na artykuły spożywcze poniesione w czasie podróży służbowej

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości czy mogą zaliczyć wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych podczas odbywania podróży służbowej, do kosztów uzyskania przychodów. Pewne wątpliwości związane są z faktem, że pracownik wyjeżdżając w podróż służbową otrzymuje dietę, która ma za zadanie pokryć koszty jego wyżywienia.

Wydatek poniesiony na zakup artykułów spożywczych w trakcie podróży służbowej trochę wiąże się z kosztami pracowniczymi, dlatego w celu ustalenia, czy można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać analizy i:
  • ocenić wydatek w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym, które definiują czym są koszty uzyskania przychodów, czyli że są to koszty ponoszone w celu uzyskania przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów, które koniecznie muszą mieć związek z prowadzoną działalnością
  • należy pamiętać, że wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
  • wydatek musi być udokumentowany w prawidłowy sposób.


Data publikacji: 2022-07-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU