Niezwykle łatwa metoda, która swój początek zawdzięcza przypadkowi polega na optymalizacji u podatników, którzy w drugiej połowie roku osiągnęli dochód mniejszy niż 85 528 złoty, który to stanowi wartość graniczną I progu. Jeśli podatnik przekroczy wymienioną kwotę, jego dochody zostaną opodatkowane stawką podatku 32%. Jednakże, podatnicy są w stanie osiągnąć zapłatę podatku 18% co jest oczywiście znacznie bardziej korzystne.

działalność nierejestrowana

Dokładniej ujmując mamy tutaj na myśli zlecenie działań – usług na rzecz osób, które zostaną rozliczone jako osoby, które są właścicielami działalności nierejestrowanej, czyli takiej, której wartość przychodu nie jest większa każdego miesiąca niż 1050 złoty. W tej sytuacji, podatek musi być uiszczony, ale już nie ma konieczności opłacania go w postaci zaliczek.

W związku z tym, przedsiębiorcy wykonują następujące działania:
  • początek bądź połowa roku służy znalezieniu wśród grona osób bliskich (mogą to być zarówno znajomi, jak i rodzina) paru osób, następnie zostają wygenerowane umowy o wykonanie łatwych usług, wśród których możemy zaliczyć na przykład sprzątanie, usługi sekretarskie, itd., należy zaznaczyć, że wspomniane usługi mają faktycznie miejsce,
  • w drugiej kolejności ma miejsce rozliczenie się w wartości rynkowej – ale każdego miesiąca nikt z zatrudnionych w ten sposób osób, które wykonują usługi nie otrzymuje wynagrodzenia większego niż 1050 zł,
  • osoby zatrudnione nie muszą odprowadzać zaliczek na podatek, nie muszą opłacać składek na ZUS, nie zostają zgłoszeni do ubezpieczeń,
  • 30 kwietnia ma miejsce opłacenie podatku z tytułu wynagrodzeń przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, gdyż to w wtedy następuje rozliczenie roczne.
Nie można jednak przeoczyć faktu, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie wchodzą w skład kosztów podatkowych nie wlicza wartości własnej pracy podatnika (którą jest osoba prowadząca przedsiębiorstwo) wraz z małżonkiem oraz małoletnich dzieci, a w sytuacji kiedy jest się współwłaścicielem spółki, która nie jest osobą prawną – również dotyczy to małżonków oraz małoletnich dzieci wspólników owej spółki. Jednakże, zakup usług z działalności wymienionych osób nie zostaje – tak samo jak w sytuacji usług przedsiębiorstwa małżonka – wyłączony z kosztów. Wynika z tego, iż usługi wykonywane przez małżonka wchodzą w skład kosztów podatkowych przedsiębiorstwa.

Jeszcze inną sytuacją jest późniejsze uregulowanie płatności związanej z podatnikiem od kosztów, które zostają rozliczone właśnie w tej sposób. W przedsiębiorstwie, które nie posiada kosztów – od dochodu powinno się opłacić zaliczki nie później niż do 20 dnia kolejnego miesiąca. Z kolei w działalności, w której nie zostały zarejestrowane osoby bliskie – identyczny podatek zostaje opłacony w kwietniu kolejnego roku.

Rodzi się więc pytanie czy mamy do czynienia z korzystaniem z przepisów podatkowych? Czy też są to już czynności niemalże na pograniczu legalności?

Podatnik, który posiada koszty usług z działalności, która nie została zarejestrowana wykaże zainteresowanie określeniem owych kosztów w konkretnej wartości. Dzięki temu, podatnicy wykazują zainteresowanie antydatowaniem umów oraz próbami określania kosztów podatkowych, które związane są z karą.

Przykład:

Pan Xsiński we wrześniu 2019 roku wykonał umowę, której wartość opiewała na 150.000 zł, a koszty przedstawionej umowy ukształtowały się na poziomie 70. 000 zł, w związku z tym dochód wyniósł 80.000 zł. Umowa ta została sporządzona już w czerwcu, w związku z tym Pan Xsiński nie miał pojęcia, iż będzie szukał powiększonych kosztów.

Na chwilę obecną dochód przedsiębiorstwa szacuje się na 45.000 zł, dzięki czemu wiadomo, iż poszukuje on dodatkowych kosztów, które wyniosą mniej więcej 20.000 zł, gdyż dzięki temu uda mu się uniknąć przekroczenia drugiego stopnia skali, który jak wiemy jest opodatkowany stawką podatku 32%. Postanawia on antydatować umowę ze swoją żoną, bratem oraz przyjacielem, które wykonują usługi sekretarki, sprzątacza oraz dostawcy. Wszyscy oni od maja – razem po 8000 zł rocznie, co stanowi w sumie kwotę 24000. Można więc rzec, iż udało mu się osiągnąć cel, który sobie postawił. Podatek zostaje uregulowany w działalności gospodarczej, a także w działalności, która nie została zarejestrowana w oparciu o 18% stopniową skalę. Koszty, które miały miejsce przed czerwcem (kiedy to zostały zawarte umowy z członkami rodziny) nie będą rozliczane w kosztach uzyskania przychodów, gdyż usługi nie miały miejsca w tamtym okresie.


Data publikacji: 2019-04-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU