W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych można znaleźć zapis, zgodnie z którym koszty reprezentacji nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Co przekłada się na spore wątpliwości dotyczące wydatków gastronomicznych ponoszonych w firmie. Przedsiębiorcy nie wiedzą, czy mogą je zakwalifikować jako koszty podatkowe, czy takiego prawa nie mają. Sprawę dodatkowo komplikuje brak definicji ustawowej słowa „reprezentacja”, co sprawia, że sądy najczęściej posiłkują się definicją słownikową. Zgodnie z definicją słownikową reprezentacja to „okazałość, wystawność, wytworność”. Co to oznacza dla podatnika? Koszty gastronomiczne mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli nie można im przypisać wymienionych cech, czyli wystawności oraz okazałości. usluga gastronomiczna w kosztach firmy

Koszty podatkowe – co to jest?

Do kosztów uzyskania przychodu kwalifikuje się wszystkie wydatki umożliwiające uzyskanie, zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów. Jedyny wyjątek od tej zasady stanowią koszty wskazane w art. 23. Podane informacje są zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ust. 1 pkt 23 ustawy wskazuje, że koszty reprezentacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Do tej zasady zalicza się wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności, a także napojów, wliczając do tego napoje alkoholowe.

Wiesz już, że w ustawie nie ma definicji, czym jest reprezentacja. Z kolei interpretacje indywidualne dotyczące tego zagadnienia nie są spójne, co powoduje dodatkowe komplikacje.

Wydatki gastronomiczne a interpretacje indywidualne

W dniu 25 listopada 2014 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 dotyczącą możliwości zakwalifikowania wydatków ponoszonych na usługi gastronomiczne, nabycie żywności, a także napojów, które są serwowane w trakcie spotkań z kontrahentami, inwestorami oraz wykonawcami do kosztów uzyskania przychodów.

Minister Finansów przytoczył uchwałę siedmiu sędziów NSA. Podkreślił, że wykluczenie z kosztów podatkowych nie odnosi się do wydatków opłacanych przez przedsiębiorcę na drobne poczęstunki, do których zalicza się ciastka, paluszki czy kanapki, a także napoje, czyli kawę, herbatę, wodę mineralną oraz soki i posiłki, czyli obiady i lunche, bez względu na miejsce ich podawania. Co oznacza, że może się to odbywać zarówno w siedzibie przedsiębiorcy, jak i poza nią. Poczęstunek może być serwowany w trakcie rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami  i innymi podczas spotkań związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

W interpretacji znajduje się także informacja, że każdą sytuację trzeba rozpatrywać w sposób indywidualny. Trzeba uwzględnić warunki oraz okoliczności, które potwierdzają zasadność wydatków. Nie ma większego znaczenia, gdzie odbywa się poczęstunek i w jakim miejscu dochodzi do świadczenia usług gastronomicznych. Nieważna jest również wystawność oraz okazałość poczęstunków, gdyż te kwestie bardzo trudno oceniać i są uwarunkowane indywidualnym podejściem do sprawy.

Wyłączone z kosztów są wydatki na gastronomię, których zadaniem jest uzyskanie konkretnego wizerunku przedsiębiorcy, a także zadbanie o dobre relacje z osobami biorącymi udział w spotkaniach.

Takie stanowisko przedstawił także Szef Krajowej Administracji Skarbowej w 2017 r. w interpretacji indywidualnej DPP13.8221.3A.2017.MNX

Jedna z ostatnich interpretacji 0112-KDIL2-2.4011.774.2022.1.MM wydana 29 grudnia 2022 r., zawiera dodatkowe, przydatne dla przedsiębiorców informacje. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że nabycie piwa nie może stanowić dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodu. W interpretacji przedstawione jest stanowisko, że nabycie alkoholu przez doradcę podatkowego i podawanie go w trakcie spotkania z potencjalnymi klientami nie reklamuje jego działalności, dlatego nie tutaj mowy o promującym charakterze wydatku. Piwo nie stanowi także rekwizytu oraz materiały dydaktycznego wykorzystywanego do spotkania.

Aby wydatki gastronomiczne mogły zostać zakwalifikowane jako koszty podatkowe, fakturę wystawioną do zakupów należy bardzo dokładnie opisać. Trzeba wpisać datę spotkania, dane osób, które brały udział w wydarzeniu (ewentualnie nazwy firmy), a także cel spotkania. To podstawa umożliwiająca zakwalifikowanie faktury za usługi gastronomiczne do kosztów uzyskania przychodu.

Trzeba pamiętać, że wydatki gastronomiczne zmierzające do stworzenia określonego wizerunku podatnika nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty podatkowe i nie można popełniać tego błędu.


Data publikacji: 2023-04-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU