Przedsiębiorca, który zawiera transakcje handlowe z kontrahentami z innego państwa Unii Europejskiej w celu udokumentowania sprzedaży powinien wystawić europejską fakturę VAT. europejska faktura VAT

Jak wystawić fakturę europejską? 

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1337) zostały określone zasady dotyczące wystawiania faktur VAT
Zgodnie z wymienionym przepisem, faktura powinna być wystawiona w formie jednego dokumentu w walucie ustalonej wcześniej przez kontrahentów (najczęściej jest to euro). 
Absolutnie nie wolno wystawiać dokumentu w dwóch walutach (euro i złoty) lub dwóch osobnych dokumentów (jeden w euro, a drugi w złotych).

Sposób wystawiania faktur europejskich

W transakcjach wewnątrzwspólnotowych z kontrahentami z UE wystawia się jedną fakturę z kwotą podatku VAT w polskiej walucie. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach na dokumencie powinna zostać umieszczona informacja o odwrotnym obciążeniu. Oznacza to. że podmiotem upoważnionym do rozliczenia i zapłaty podatku VAT jest nabywca towaru/usługi. Czasami zagraniczny kontrahent wystosuje prośbę o wystawienie faktury w języku angielskim lub w jego języku. Przepisy nie zabraniają sporządzania dokumentów w języku obcym, co więcej w celu ułatwienia współpracy dopuszcza się wystawienie faktury dwujęzycznej. Aczkolwiek zgodnie z par. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wszelkie zapisy dokonywane w księdze muszą być w języku polskim i w polskiej walucie sporządzone w sposób czytelny, trwały i staranny w oparciu o prawidłowe i rzetelne dowody. Jeżeli faktura została wystawiona w obcej walucie, to przed rozliczeniem musi zostać koniecznie przeliczona na złotówki zgodnie z przyjętymi zasadami.

Elementy na fakturze europejskiej

Faktura europejska VAT w zasadzie powinna zawierać takie same elementy co zwykła polska faktura VAT określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku. Różnica jest taka, że najczęściej fakturę europejską sporządza się w walucie euro i może być ona dwujęzyczna.

Na fakturze europejskiej powinny pojawić się takie elementy jak np.:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • dane sprzedawcy 
 • dane nabywcy
 • numery NIP EU sprzedawcy i nabywcy
 • nazwa towaru/usługi
 • cena jednostkowa
 • stawka podatku
 • ew. adnotacja „ZW”, czyli zwolniony z podatku
 • podstawa opodatkowania
 • kwota podatku w złotówkach
 • kwota należności ogółem.


Data publikacji: 2020-12-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU