Przedsiębiorcy współpracujący z zagranicznymi kontrahentami często są proszeni o wystawienie faktury w języku obcym. Czy polski przedsiębiorca ma do tego prawo? Najczęściej chodzi o sporządzanie faktur w języku angielskim, który można powiedzieć, że jest podstawowym językiem biznesu. Wystawianie faktur po angielsku
Wystawienie faktury w języku angielskim nie jest prostym zadaniem. Wymaga bardzo dobrej znajomości języka przekraczającej zwykłą komunikację. W tym wypadku potrzebna jest znajomość języka zawodowego, co wymaga posiadania większych umiejętności. Pracodawca mając to na uwadze powinien zapewnić pracownikom warunki do ciągłego doskonalenia umiejętności językowych z naciskiem na język fachowy. Na szczęście istnieją na rynku programy do wystawiania faktur, które tworzą gotowy dokument w języku angielskim.

Faktury po angielsku – czy można takie wystawiać?

Faktury wystawiane w języku angielskim ciągle wzbudzają wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców, którzy do końca nie są przekonani, że działają zgodnie z prawem, z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
W tym miejscu warto przytoczyć art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim. 
Zgodnie z nim na terytorium Polski w obrocie konsumenckim używa się języka polskiego pod warunkiem, że konsument lub osoba świadcząca pracę mieszka w Polsce w momencie zawarcia umowy, a umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Polski. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w obrocie bez udziału konsumentów używa się języka polskiego o ile obrót ten wykonywany jest przez podmioty wyszczególnione w art. 4.

Art. 4 ustawy o języku polskim
mówi o tym, że język polski jest językiem urzędowym dla:
 • konstytucyjnych organów państwowych
 • organów jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im instytucji w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych
 • instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych
 • terenowych organów administracji publicznej
 • instytucji, organów oraz urzędów podlegających organom wymienionym w pkt. 1 i 3
 • organów samorządu innego niż samorząd terytorialny jak również organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów, które wykonują zadania publiczne.
Wynika z tego, że sporządzanie faktur w języku polskim jest wymagane jedynie od przedsiębiorców, którzy współpracują z polskim konsumentem. W przypadku sporządzania dokumentów sprzedaży dla polskich podmiotów gospodarczych oraz podmiotów gospodarczych lub konsumentów mieszkających lub mających siedzibę poza terytorium Polski nie ma obowiązku wystawiania faktur w urzędowym języku polskim. W tym przypadku faktury mogą być sporządzane w języku angielskim.

Czy faktury po angielsku trzeba również wystawiać w języku polskim?

Nie ma takiej konieczności. Faktury wystawione w języku angielskim takimi mogą pozostać. Przedsiębiorcy wystawiający faktury na rzecz konsumentów mają obowiązek sporządzać je w języku urzędowym, a więc w polskim. 
Faktura może też być dwujęzyczna pod warunkiem, że jednym z języków będzie język polski. Podczas kontroli podatkowej obowiązkiem podatnika jest przedstawienie także dokumentacji sporządzonej w innym języku, np.: angielskim, która powinna być przetłumaczona na język polski.

Faktury po angielsku

Faktury w języku angielskim nie różnią się od tych wystawianych w języku polskim. Mają taki sam wzór i zawierają takie same elementy, jak np.:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę
 • numery NIP
 • dane dotyczące towaru lub usługi
 • stawkę podatku
 • ilość
 • sumę wartości sprzedaży
 • kwotę należności ogółem.

Podsumowanie

Jeżeli faktury wystawiane są dla krajowych i zagranicznych podatników podatku VAT, to nie ma obowiązku, aby sporządzać je w języku polskim. Powyższe dotyczy również faktur dwujęzycznych. Jednak na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej dobrze jest posiadać w dokumentacji firmowej zarówno faktury wystawione w języku angielskim jak i w języku urzędowym, czyli polskim. 
Faktury wystawione na rzecz konsumenta muszą być sporządzone w języku polskim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przetłumaczyć je np.: na język angielski.

Wszystkim przedsiębiorcom poszukującym dobrego programu do wystawiania faktur po angielsku polecamy program Faktura XL, w którym można wystawić również faktury dwujęzyczne np. angielsko-polskie lub polsko-angielskie.


Data publikacji: 2020-06-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU