Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najbardziej popularną metodą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. W systemie obowiązują dwa progi podatkowe i to od nich zależy wysokość podatku jaki należy wpłacić w danym roku do urzędu skarbowego. drugi prog podatkowy

Progi podatkowe w 2023 roku

Od 2022 roku w porównaniu z latami ubiegłymi w pierwszym progu podatkowym zaczęła obowiązywać nowa stawka podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2022 roku. Obecnie obowiązujące stawki podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych wynoszą:
  • pierwszy próg podatkowy – 12% (dla dochodów w danym roku podatkowym, które nie przekroczyły kwoty 120 000 zł)
  • drugi próg podatkowy – 32% (dla dochodów przekraczających kwotę 120 000 zł w danym roku podatkowym).

Rozliczanie podatku w drugim progu podatkowym

Podatnik, który w danym roku przekroczy pierwszy próg podatkowy jest zobowiązany do zapłaty podatku w wyższej kwocie. Podatek 32% musi zapłacić od części dochodów, która przewyższyła kwotę 120 000 zł. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych uzyskał w 2022 roku dochód w wysokości 150 000 zł. W jakiej wysokości będzie musiał zapłacić podatek?
Dochód do kwoty 120 000 zł będzie opodatkowany w pierwszym progu podatkowym (12%).
120 000 zł x 12% = 14 400,00 zł. 
Nadwyżka dochodu ponad kwotę 120 000 zł zostanie opodatkowana w drugim progu podatkowym. 
150 000 zł - 120 000 zł = 30 000 zł
30 000 zł x 32% = 9 600,00 zł. 

Podatek do zapłacenia wynosi: 14 000,00 zł + 9 600,00 zł = 23 600,00 zł. 

Dla podatników, którzy znacznie przekroczą pierwszy próg podatkowy skala podatkowa może okazać się niekorzystną formą opodatkowania. W takiej sytuacji warto rozważyć zmianę skali podatkowej na podatek liniowy. 

Wspólne rozliczenie z małżonkiem przy przekroczeniu drugiego progu podatkowego

Podatnik, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem i osiąga dochód powyżej pierwszego progu podatkowego w dalszym ciągu może odprowadzać podatek w wysokości 12%. Jeżeli przekroczy kwotę 120 000 zł i złoży oświadczenie, że rozlicza się wspólnie z małżonkiem, którego dochody zawierają się w pierwszym progu podatkowym, to wtedy będzie mógł opodatkować swój dochód stawką 12%. Warunkiem utrzymania obniżonej stawki jest korzystanie przez cały czas z możliwości wspólnego rozliczania. W przeciwnym wypadku zaliczki na podatek dochodowy będą odprowadzane zgodnie z warunkami obowiązującymi przy zasadach ogólnych. 

Wspólne rozliczanie małżonków wymaga zsumowania wszystkich ich dochodów, a następnie podzielenie ich przez 2 i zastosowanie skali podatkowej. Otrzymany wynik należy pomnożyć przez 2 i wychodzi całkowita kwota podatku, od której można odjąć ulgi podatkowe o ile takie występują.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-04
Data publikacji: 2020-03-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU