Większość czynności wykonywanych w działalności gospodarczej opodatkowana jest podatkiem VAT. Podstawowa stawka to 23%. Przepisy przewidują również obniżone stawki podatku, jak: 8%, 5% oraz 0%. Niektórzy podatnicy po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Fakturę ze stawką 0% oraz fakturę zwolnioną z podatku łączy jedno - brak kwoty VAT. Jednak stawka 0% nie oznacza tego samego co zwolnienie z VAT. faktura vat 0 stawka zw

Faktury ze stawką VAT 0%

Aby przedsiębiorca mógł wystawić fakturę ze stawką 0% musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i rozliczać sprzedaż za pomocą deklaracji VAT, pozycja „pozostała sprzedaż”. Zgodnie z przepisami sprzedaż zerowa uważana jest za sprzedaż opodatkowaną, co dla przedsiębiorcy oznacza, że może on rozliczać VAT od zakupów tak samo jak podatnicy stosujący inne stawki VAT. Może więc np.: złożyć wniosek o zwrot VAT-u od zakupów, które służą sprzedaży opodatkowanej VAT 0%. 

Od 2011 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zerowej stawki podatku od towarów i usług. Wcześniej objęte nią były między innymi książki, wydawnictwa i czasopisma specjalistyczne. Obecnie zgodnie z art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawka 0% najczęściej obowiązuje przy eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przy spełnieniu warunków zawartych w art. 41 ust. 5 i 6 oraz art. 42 ustawy o VAT. Szczególne przypadki zostały wskazane w art. 83 ustawy VAT.

Obecnie prawo do zastosowania stawki 0% jest możliwe między innymi przy: Zgodnie z przepisami stawkę zerową VAT można zastosować nie tylko w przypadku faktur za usługi transportowe drogą lotniczą, ale także wobec innych usług i transakcji, które wiążą się z powyższą forma transportu. Będą to między innymi:
 • zakupy części zamiennych do samolotów, czy śmigłowców
 • zakupy produktów do wyposażenia pokładowego
 • przewozy w transporcie międzynarodowym.
Podobne zasady dotyczą także transportu morskiego, gdzie dodatkowo stawką podatku VAT 0% objęte zostały usługi świadczone w portach morskich, które:
 • dotyczą obsługi transportu morskiego
 • polegają na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej, który jest transportem międzynarodowym
 • świadczone są w stosunku do armatorów morskich i mają związek z potrzebami transportu morskiego, rybołówstwa morskiego oraz morskich statków ratowniczych.
W transakcjach wewnątrzwspólnotowych stawka zerowa dotyczy usług i sprzedaży towarów przez firmę z Polski, których odbiorcą jest kontrahent mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Warunek: kontrahent zagraniczny musi posiadać numer VAT-UE, który służy do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Faktury ze stawką „ZW”

Warunki dotyczące zwolnienia z opodatkowania zostały określone w przepisach ustawy o VAT. Sprzedaż zwolnioną oznacza się na fakturze umieszczając na niej skrót „ZW” (zwolniony z opodatkowania). Listę towarów i usług zwolnionych z zapłaty podatku VAT zawiera art. 43 ust. 1 pkt 2-41 ustawy o VAT. Należą do niej między innymi: 
 • niektóre usługi edukacyjne
 • niektóre usługi związane ze sportem i rekreacją
 • usługi związane ze służbą zdrowia i psychologią
 • usługi finansowe.
Przedsiębiorca, który prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną z opodatkowania nie ma obowiązku rejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Sprzedaż dokumentuje za pomocą rachunków, na których brak jest informacji o podatku VAT. Rejestracja podatnika do VAT pozwala przedsiębiorcy wystawiać faktury, na których powinien umieszczać oznaczenie „ZW”.

Sprzedaż mieszana – prawa i obowiązki

Sprzedaż mieszana ma miejsce wtedy jeżeli przedsiębiorca prowadzi zarówno sprzedaż zwolnioną z opodatkowania, jak i sprzedaż ze stawką 0%. W takim przypadku istnieje możliwość obniżenia należnego VAT o kwotę podatku VAT naliczonego, ale tylko w przypadku sprzedaży opodatkowanej. Przy sprzedaży mieszanej konieczne jest dzielenie kosztów ze względu na rodzaj sprzedaży, której dotyczą.

Możliwe są 3 sytuacje:
 • zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną (pełna możliwość rozliczenia VAT)
 • zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną (nie ma możliwości rozliczenia VAT)
 • zakupy, które służą zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (możliwość rozliczenia VAT proporcjonalnie do udziału sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej w obrocie firmy).
Proporcję przy sprzedaży mieszanej w danym roku ustala się w oparciu o obrót firmy w poprzednim roku podatkowym. Po zakończeniu roku należy porównać zastosowaną proporcję z rzeczywistym udziałem procentowym sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy. Jest to podstawą do dokonania korekty rozliczenia VAT za poprzedni rok.

Faktura 0%, a faktura „ZW”- różnice

Najważniejszą różnicą jest możliwość rozliczania podatku VAT od zakupów z faktur ze stawką 0%. Przedsiębiorca może nie tylko rozliczać podatek od zakupów, ale może też wystąpić do urzędu z wnioskiem o zwrot podatku. Przy sprzedaży zwolnionej z opodatkowania nie ma takiej możliwości, nawet w przypadku kiedy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.


Data publikacji: 2020-09-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
06 Styczeń 2023

Dzień Dobry ? Mam pytanie? Jaka jest różnica miezy stawką 0 % podatku VAT a określeniem: zwolnione z VAT? Chodzi, o to że przy stawce 0 % możemy odzyskać zapłacony VAT, a przy zwolnieniu nie możemy uzyskać zapłaconego VAtu? Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam