Początek 2021 roku przyniósł sporo zmian podatkowych. Jedna z nich dotyczy ustawy o podatku VAT. Nowe przepisy zostały zawarte w pakiecie SLIM VAT. Podatnicy zyskali między innymi możliwość odliczenia podatku VAT od usług noclegowych. uslgi noclegowe odliczanie vat

Odliczenie VAT, a usługi noclegowe

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych usług noclegowych. Jest to zgodne z ustawą o VAT. Pewne wątpliwości w tym zakresie pojawiają się w kwestii, czy przepisy krajowe zgodne są z regulacjami obowiązującymi w Unii. W związku z tym do Trybunału Sprawiedliwości UE wystosowano zapytanie odnoszące się do powyższego zagadnienia. Trybunał Sprawiedliwości Unii uznał, że polskie przepisy zgodne są z przepisami prawa unijnego poza wyjątkiem kiedy podatnik nabędzie usługi noclegowe i gastronomiczne, a następnie będzie je refakturował na rzecz innych podatników.   
Wyrok TSUE był powodem wprowadzenia nowego zapisu do ustawy o podatku VAT w pakiecie SLIM VAT

Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych – kiedy jest możliwe?

Nabycie usług noclegowych w celu dalszej ich odsprzedaży i dalszego refakturowania daje przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT od faktury. Jeżeli usługę rozliczaną obowiązkowo w systemie VAT marża nabędzie turysta dla swojej bezpośredniej korzyści, to nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usługi noclegu. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca zakupił do firmy nowe oprogramowanie. Jego wprowadzenie wymaga przeprowadzenia szkoleń dla pracowników. Szkolenie miała przeprowadzić zewnętrzna firma szkoleniowa, z którą przedsiębiorca podpisał umowę w ramach której zobowiązał się do zapewnienia noclegów osobom przeprowadzającym szkolenie, które następnie mają być refakturowane na firmę szkoleniową
W opisanym przykładzie ma miejsce nabycie usług noclegowych, które w dalszej kolejności podlegają odsprzedaży. W związku z tym przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury za nocleg

Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych  – kiedy nie można?

Jeżeli przedsiębiorca nabywa usługę noclegową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktury zakupowej takiej usługi. Podatnik VAT czynny oraz zwolniony z VAT może taką fakturę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie brutto.  

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odbył podróż służbową do innej miejscowości i zmuszony był skorzystać z noclegu. Niestety nie może on odliczyć podatku VAT od faktury za nabytą usługę noclegową.


Data publikacji: 2021-02-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU