Usługi transportowe nie jest łatwo rozliczyć. Najwięcej problemów sprawia prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług oraz ustalenie stawki podatku VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasięg międzynarodowy. fakturowanie uslug transportowych

Usługi transportowe świadczone na terenie UE

Sposób rozliczenia VAT w przypadku usług świadczonych na terenie państw Unii Europejskiej zależy od tego czy nabywca jest przedsiębiorcą, czy też nim nie jest. Dla podatników miejscem świadczenia usług zgodnie z zasadą ogólną powinien być kraj, w którym nabywca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku kiedy nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, to miejscem opodatkowania jest kraj faktycznego rozpoczęcia transportu.

Transport międzynarodowy

czyli przewóz towarów pomiędzy jednym z krajów członkowskich UE, a krajem trzecim z uwzględnieniem odcinka trasy przebiegającego przez obszar Polski. Przy rozliczeniu ma znaczenie typ nadawcy. Wspomniana wcześniej zasada ogólna określona w art. 28b ustawy o VAT wskazuje właściwy sposób rozliczenia. Jeżeli nabywca jest osobą prywatną, to wtedy powinien osobno rozliczyć część trasy przebiegającą przez Polskę (opodatkowanie wg stawki 0%), a w inny sposób pozostałą część, która przypada na trasę poza terytorium Polski (nie podlega opodatkowaniu w Polsce).    


Strony transportu Miejsce opodatkowania Stawka VAT Przykład
Podatnik z Polski i podatnik (przedsiębiorca) z UE Kraj siedziby/stałego prowadzenia działalności nabywcy (art. 28b ustawy o VAT, zasada ogólna) Nie podlega VAT Transport wyjeżdża z Wrocławia do Budapesztu
Podatnik z Polski i osoba prywatna z UE Miejsce, gdzie transport się rozpoczyna (art. 28f ust. 3) 23% Transport rozpoczął się w Warszawie, a zakończył w Berlinie
   

Nie podlega VAT

Transport rozpoczął się w Pradze, a zakończył w Berlinie
Podatnik z Polski i podatnik spoza UE Kraj siedziby/stałego prowadzenia działalności nabywcy (art. 28b – zasada ogólna) Nie podlega VAT Transport rozpoczyna się w Berlinie i jedzie przez Polskę na Ukrainę
Podatnik z Polski i osoba prywatna spoza UE Kraj, w którym transport się rozpoczyna z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 2) Część usługi wykonana na terenie Polski (0%), pozostała część usługi nie podlega VAT Transport rozpoczął się w Krakowie, a zakończył w Belgradzie


Program do faktur dla firm transportowych

Faktura XL oferuje gotowe tanie i sprawdzone rozwiązania dla firm transportowych. Aktualnie z programu korzysta kilkaset firm zajmujących się transportem w zakresie krajowym i międzynarodowym. Do programu zostało wdrożone wiele rozwiązań przeznaczonych dla firm transportowych.

Główne oczekiwania branży transportowej dotyczące programu do fakturowania:
 • wystawianie faktur w EUR i innych walutach obcych z automatycznym przeliczeniem kursu waluty wg. tabeli NBP lub własnego kursu waluty narzuconego przez umowę z kontrahentem. Kurs waluty, numer tabeli NBP oraz kwota przeliczenia VAT pojawia się na fakturze,
 • dwu-walutowe faktury np. w PLN i EURO jednocześnie na jednym druku,
 • faktury w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz faktury dwujęzyczne np. polsko-angielska,
 • jednostki miary km, fracht i inne własne, które można samemu wprowadzić w programie,
 • dodatkowe dokumenty dla transportu np. dowód dostawy, wydanie zewnętrzne, oferta, zamówienie
 • numer zlecenia w programie, który może pojawiać się na fakturach i innych dokumentach dotyczących zlecenia transportowego. Po numerze zlecenia można również sortować i przeglądać faktury w programie.
 • możliwość zamieszczanie opisów między pozycjami na fakturze. Można w ten sposób na jednej fakturze zamieścić czytelnie dodatkowe uwagi dotyczące kursu czy kilku zleceń transportowych.
 • pola z pozycjami na fakturze mogą być wieloliniowe i zawierać bardzo dużo informacji np. numer zlecenia, przebieg trasy przejazdu itp.
 • dodatkowe pola na dowolny opis między pozycjami na fakturze, np. jeśli na jednej fakturze mamy kilka zleceń można je oddzielić opisami
 • umieszczenie dwóch numerów kont na fakturze np. konto w EUR i konto w PLN wraz z dodatkowymi informacjami typu SWIFT, nazwa banku, waluta konta itp.
 • automatyczne pobieranie danych firm po numerze NIP z bazy GUS,
 • własne logo firmy na fakturze i możliwość wgrania pieczęci,
 • własny schemat numeracji, kilka różnych schematów jednocześnie
 • wysyłanie faktur na e-mail lub sms-em bezpośrednio z programu do klienta wraz z późniejszą informacją czy faktura została poprawnie dostarczona,
 • zaawansowane raporty i ewidencje,
 • rozliczanie różnic kursowych
 • skuteczna kontrola płatności w firmie: oznaczanie statusu opłacenia faktury, raporty nieopłaconych faktur, lista terminów płatności, automatyczne przypomnienia na e-mail lub sms o nieopłaconej fakturze lub zbliżającym się terminie płatności za wykonane zlecenie transportowe. W razie braku zapłaty, możliwość łatwego zlecenia windykacji należności bezpośrednio z programu przez profesjonalną i skuteczną firmę windykacyjną.
 • możliwość eksportu danych z programu bezpośrednio do biura rachunkowego lub księgowego.

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-26
Data publikacji: 2020-09-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU