Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie wymaga od podatnika wystawiania faktur i rachunków, chyba że klient o taki poprosi. Nie ma też obowiązku wystawiania paragonów przez podatników, którzy są zwolnieni z posiadania i ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Sprzedaż bezrachunkową, bo o takiej mowa dokumentuje się za pomocą ewidencji. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej

Ewidencję sprzedaży bezrachunkowej należy prowadzić w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR, ewidencja musi być zbroszurowana i posiadać ponumerowane kartki.

Prawidłowo prowadzona ewidencja musi posiadać:
  • kolejny numer wpisu
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami
  • kwotę przychodu.
W opisie warto jest też umieścić informację o tym co jest sprzedawane.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej u czynnego podatnika VAT

Obowiązkiem czynnych podatników VAT dokonujących sprzedaży z różnymi stawkami podatku VAT jest wyróżnienie poszczególnych stawek podatku w prowadzonej ewidencji sprzedaży. Wyszczególnienie stawek ma znaczenie przy prawidłowym wyliczeniu podatku. Dodatkowo, podatnik jeżeli ma taką potrzebę może stworzyć rubrykę, w której będzie umieszczał uwagi lub pieczątki odnoszące się do danego przychodu. Nie jest to obowiązkowe. W lewym górnym rogu ewidencji jest miejsce na pieczątkę firmy lub dane firmy koniecznie zawierające numer NIP.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – co musi zawierać?

W ewidencji sprzedaży bezrachunkowej powinien znaleźć się każdy przychód ze sprzedaży, który nie jest w inny sposób udokumentowany. Należy go wpisać nadając mu kolejny numer, datę oraz łączną kwotę przychodu. Dodatkowo można zamieścić również informację o sprzedanym towarze. Pod koniec dnia należy dokonać podsumowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży.

W przypadku księgowości prowadzonej przez biuro rachunkowe należy pod koniec miesiąca zrobić podsumowanie przychodów osiągniętych w danym okresie i uzyskaną sumę ująć w KPiR. Zapis najpóźniej powinien być wykonany do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
Jeżeli przedsiębiorca samodzielnie dokonuje rozliczeń, to powinien dzienny przychód z ewidencji sprzedaży zapisać w KPiR na koniec każdego dnia najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w programie FakturaXL

W programie Faktura XL księgowanie przychodów, wynikających z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, wprowadzić można za każdy dzień jako zsumowaną wartość sprzedaży z tego dnia lub w formie jednego wpisu na koniec miesiąca, który jest sumą miesięcznej sprzedaży.
Sprzedaż taką wprowadza się w dziale Przychody dokumentem Paragon bez podawania danych Nabywcy. Należy wybrać podtyp niefiskalny, a w pozycjach wprowadzić np. nazwę "Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej miesiąc/rok" i wartość tej sprzedaży. Data wystawienia i data sprzedaży powinna wskazywać dzień  w którym został uzyskany przychód lub ostatni dzień miesiąca jeśli to zbiorczy wpis miesięczny.
Wymagane oznaczenie WEW dla tego typu sprzedaży pojawi się automatycznie w pliku JPK_V7M i JPK_V7K.

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-25
Data publikacji: 2020-04-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
MVNO-GSM.PL Rozwiązania innowacyjne Jacek Krajza
01 Luty 2022

Dzień dobry,

rozpoczynam działalność gospodarczą i mam pytanie dotyczące tego artykułu. Chodzi oczywiście o ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Nie mam obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Rozumiem, że mimo wszystko ewidencję taką mam dokonywać typem dokumentu Paragon Niefiskalny bez podawania danych Nabywcy, tak? Bo jest u Was jeszcze opcja "Dowód Wewnętrzny". Jak rozumiem, jeśli oczywiście mówimy o opcji Paragon Niefiskalny jako o formie ewidencjonowania sprzedaży bezrachunkowej, wybieram wówczas w kolumnie VAT% opcję "zw", tak?

Czy może jednak jest tak, że jako "nievatowiec" mam to robić Dowodem Wewnętrznym bez podawania danych Nabywcy?

Z góry dzięki za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Jacek Krajza