Niektórzy przedsiębiorcy po spełnieniu warunków mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Wystarczy, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (bez podatku). Odnosi się to również do podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego. Osoby takie zobowiązane są do prowadzenia uproszczonego rejestru sprzedaży. uproszczona ewidencja sprzedazy

Czym jest uproszczony rejestr sprzedaży?

W uproszczonej ewidencji sprzedaży ujmuje się sprzedaż za dany dzień, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym dniu. Dzięki prowadzeniu ewidencji przedsiębiorca ma możliwość ustalenia momentu przekroczenia limitu, który upoważnia go do korzystania ze zwolnienia. Dokładnie widzi kiedy musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i opodatkować sprzedaż podatkiem od towarów i usług. 
Obowiązek prowadzenia uproszczonego rejestru sprzedaży przez podatników podmiotowo zwolnionych z VAT wynika z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Elementy jakie powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży

Przepisy ustawy o VAT nie podają jakie informacje powinny znaleźć się w uproszczonym rejestrze sprzedaży. Jednak warto, aby były to takie dane, jak:
  • liczba porządkowa
  • data sprzedaży
  • wartość sprzedaży
  • wartość sprzedaży narastająco.
Dodatkowo można w nim zawrzeć inne informacje typu: dowód sprzedaży, czy dane o rodzaju transakcji. Celem ułatwienia korzystania z wiadomości zawartych w rejestrze, dobrze jest pomyśleć o formie ich zapisu. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być tabelka, taka jak na przykład przedstawiona poniżej.


Lp. Data sprzedaży Kwota sprzedaży w PLN Kwota sprzedaży narastająco od początku roku w PLN Uwagi
1. 1.10.2020 350,00 350,00  
2. 2.10.2020 200,00 550,00  

Konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży

Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży nie dotyczy wszystkich podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Rejestr sprzedaży może być zastąpiony przez:


Data publikacji: 2020-10-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Dana
30 Sierpień 2023

Jak należy wtedy liczyć wydatki na materiały? czy chodzi o dochód czy o przychód?

Ola
14 Marzec 2023

czy kwotę sprzedaży stanowi tylko i wyłącznie wartość sprzedanych towarów czy również wartość dostawy tych towarów ?

Pola
24 Luty 2023

Chodzi o sumowanie kwot wszystkich transakcji, by wiedzieć jaki dochód całkowity osiągnęliśmy z całej sprzedaży w określonym czasie. (Na bieżąco).
W razie zwrotu towaru również dzięki temu wiemy jaki mamy dochód po wprowadzeniu korekty.
To taka rubryka salda :p

Julian
16 Luty 2023

Mam pytanko co ma oznaczać kwota sprzedaży narastająco od początku roku?
Chodzi o to że klient zakupił u nas dwa przedmioty? Np. Jeden za 200 zł a drugi 350?