Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się między innymi z wyborem odpowiedniej formy prawnej działalności. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie jaka forma prowadzenia firmy będzie dla niego najlepsza? Obok jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy często wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.). Jakie są plusy, a jakie minusy jej prowadzenia? Kiedy warto ją założyć? kiedy oplaca sie zalozyc spolke

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jest jedną z prawnych form prowadzenia działalności. Może być utworzona przez jedną lub kilka osób. Nazywamy ich wspólnikami. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności w sektorze spółek. 
Spółka z o. o. posiada własną osobowość prawną. Jest spółką o charakterze kapitałowym. Aby powstała, wspólnicy muszą wnieść kapitał zakładowy, którego wysokość w sumie nie może być mniejsza od kwoty 5 000 zł. Jej funkcjonowanie zostało uregulowane w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Plusy wynikające z założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • rozgraniczenie majątku (majątek dzielony jest na: majątek spółki i majątek właściciela. Spółka w momencie wpisu do KRS nabywa osobowość prawną i staje się niezależnym podmiotem posiadającym swoje prawa i obowiązki oraz własny majątek).
  Obowiązek oddzielnego ewidencjonowania majątku spółki z o. o. to jej wielka zaleta. Kapitał zakładowy wnoszony przez wspólników w momencie zawiązania się spółki stanowi jej majątek. Każda zmiana wartości majątku ma odzwierciedlenie w prowadzonych księgach, co przekłada się na bardziej dokładną kontrolę stanu posiadanych środków, czy analizę płynności finansowej.
 • wyłączona odpowiedzialność wspólników
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna odpowiada własnym majątkiem za swoje zobowiązania. Natomiast wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych do spółki udziałów.
 • brak składek na ZUS (prowadzenie spółki przez minimum dwóch wspólników nie wymaga odprowadzania składek ZUS przez wspólnika. Obowiązek może pojawić się w momencie kiedy zostanie zawarta umowa o pracę pomiędzy wspólnikiem, a spółką).
Bardzo często wspólnik pobiera wynagrodzenie nie z tytułu umowy o pracę, a z uwagi na pełnioną funkcję (wynagrodzenie „funkcyjne”), a ten rodzaj nie podlega obowiązkowym składkom na ZUS.

Minusy założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • brak opłacania składek na ZUS 
  Brak obowiązku opłacania składek na ZUS (ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) kojarzy się z oszczędnością pieniędzy. Jednak rodzi to pewne konsekwencje, jak chociażby brak prawa do tzw. darmowej opieki zdrowotnej z NFZ. 
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
  Zwykle pełna księgowość wymaga prowadzenia jej przez księgowego i jest dużo droższa w porównaniu z księgowością uproszczoną. Jednak jej niewątpliwym plusem jest większy zakres informacji i sposób wykazywania transakcji w księgach handlowych.

Czy warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przedsiębiorca przy wyborze formy opodatkowania zawsze powinien kierować się indywidualnymi kwestiami, ale pod warunkiem, że przepisy podatkowe nie stanowią inaczej. Dobrze jeżeli rozważy wszystkie wady i zalety dostępnych i interesujących go form prawnych prowadzenia działalności. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to idealny wybór dla osób, które zamierzają prowadzić działalność o dużym ryzyku. W sytuacji kiedy biznes nie wyjdzie, wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. 
Kiedy chcemy powierzyć prowadzenie firmy innym osobom, to założenie spółki z o. o. również będzie dobrym rozwiązaniem, bowiem istnieje możliwość oddzielenia funkcji własności od funkcji zarządzania, dlatego wspólnik nie musi koniecznie prowadzić działalności.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-07
Data publikacji: 2019-12-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU